Ujawnienia kwestii klimatycznych i ujawnienia taksonomiczne

Artykuł

Ujawnienia kwestii klimatycznych i ujawnienia taksonomiczne

Jak z ujawnieniami radzą sobie polskie spółki giełdowe?

Sustainability Insights 4/2023

Sezon urlopowy w pełni, jednak mamy nadzieję, że treści związane z ESG i zrównoważonym rozwojem dalej Państwu towarzyszą! W tym wydaniu newslettera Sustainability Insights zapraszamy Państwa do zapoznania się z dwoma raportami ekspertów zespołu Sustainability & Economics Deloitte. Raporty analizują, w jaki sposób kwestie klimatyczne oraz związane z Taksonomią UE aspekty ujawniają polskie spółki giełdowe. Zachęcamy także do zgłaszania raportów ESG Państwa organizacji w 17. już edycji konkursu „Raporty Zrównoważonego Rozwoju”, który zespół Sustainability & Economics Deloitte współorganizuje z Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo poniżej.

Ujawnienia dotyczące klimatu w raportach polskich spółek giełdowych

Ujawnienia wpływu ryzyk klimatycznych na firmy to wyzwanie w nadchodzących regulacjach. W roku 2023, aspekty dotyczące zmian klimatycznych, w tym ryzyk i szans z nimi związanych, zostały oficjalnie objęte obowiązkiem raportowania przez duże przedsiębiorstwa. Było to wynikiem wydanych przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (European Securities and Markets Authority - ESMA) priorytetów dotyczących egzekwowania prawa w odniesieniu do rocznych sprawozdań finansowych za rok 2022 emitentów notowanych na rynkach regulowanych Europejskiego Obszaru Gospodarczego, oraz drugiego etapu wdrożenia zasad Taksonomii UE. Jak na te wyzwania odpowiedziały polskie przedsiębiorstwa? Poznaj szczegóły naszej analizy w publikacji „Raportowanie kwestii klimatycznych w Polsce. Jak z ujawnieniami za rok 2022 dotyczącymi klimatu poradziły sobie duże spółki giełdowe w Polsce?”.

Przeczytaj raport

Podsumowanie przeglądu obowiązkowych ujawnień taksonomicznych przedsiębiorstw za rok 2022

Eksperci Deloitte przeprowadzili szczegółowe badanie ujawnień taksonomicznych 137 polskich spółek giełdowych na podstawie analizy opublikowanych oświadczeń na temat informacji niefinansowych, Raportów zrównoważonego rozwoju i ESG za rok 2022.

Rezultatem przeprowadzonego badania jest opracowany przez nas Raport, który w szczegółowy sposób przedstawia następujące kwestie:

  • Jak wyglądają ujawnienia za rok 2022 dotyczące dwóch z sześciu celów środowiskowych (łagodzenie skutków zmian klimatycznych oraz adaptacji do zmian klimatycznych)?
  • Jak spółki poradziły sobie z pełnym zakresem zgodności z taksonomią uwzględniającym m.in. analizę Minimalnych gwarancji oraz ocenę ryzyk klimatycznych?
  • Jakie było podejście spółek w zakresie raportowania wskaźników KPI oraz informacji kontekstowych za rok 2022?
  • Z jakimi wyzwaniami mierzyły się spółki w zakresie raportowania obrotu, nakładów inwestycyjnych oraz wydatków operacyjnych?
  • Jakie podejście do ujawnień taksonomicznych było prezentowane w sektorze finansowym?
  • Jakie wyzwania stoją przed spółkami w kontekście kolejnego roku i obowiązków ujawnień za rok 2023?

Przeczytaj raport

Raportowanie zrównoważonego rozwoju

Konkurs „Raporty Zrównoważonego Rozwoju”

Raportowanie ESG, czyli kwestii dotyczących środowiska, społeczeństwa i ładu korporacyjnego to jeden z najgorętszych tematów w biznesie. Wpływają na to m.in. regulacje takie jak przyjęta niedawno dyrektywa CSRD i konsultowane obecnie europejskie standardy sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju (ESRS).

Jedną z inicjatyw, która przyczynia się do zwiększania świadomości i jakości raportowania przez firmy w Polsce jest organizowany już po raz 17. konkurs „Raporty Zrównoważonego Rozwoju”, organizowany przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu i Deloitte. Celem konkursu jest wyłonienie najlepiej sporządzonych sprawozdań z zakresu ESG, odpowiedzialności biznesu, zrównoważonego rozwoju oraz raportów zintegrowanych. Nabór potrwa do 31 lipca 2023 r. Swoje raporty mogą Państwo zgłaszać poprzez stronę raportyzr.pl/konkurs

Dowiedz się więcej

Europejskie standardy sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju – ESRS

W dniu 9 czerwca Komisja ogłosiła konsultacje społeczne w sprawie pierwszego zestawu standardów niezależnych od sektora (sector-agnostic) w ramach ESRS, w oparciu o propozycję otrzymaną od EFRAG w listopadzie 2022 r. Firmy objęte unijną dyrektywą dotyczącą sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (CSRD), która weszła w życie w styczniu 2023 r., są zobowiązane do sporządzania rocznych raportów zrównoważonego rozwoju zgodnie z ESRS. Konsultacje zakończyły się 7 lipca, a ekspertki Deloitte przygotowały podsumowanie zaproponowanych przez Komisję zmian w poniższym artykule.

Przeczytaj artykuł

Czy ta strona była pomocna?