Odpowiedzialne finanse w koncepcji zrównoważonego rozwoju

Artykuł

Odpowiedzialne finanse w koncepcji zrównoważonego rozwoju

Tworzymy rekomendacje i liczymy na Państwa głos!

Sustainability Insights 5/2019

W ciągu ostatnich lat Unia Europejska podejmuje działania mające na celu promowanie gospodarki niskoemisyjnej, zrównoważonego rozwoju, a także tworzenie systemu finansowego wspierającego zrównoważony wzrost. Ambitne cele wyznaczone na lata 2030 i 2050, porozumienie paryskie z 2015 roku, cele ONZ w zakresie zrównoważonego rozwoju (SDG), a także projekt European Green Deal obejmujący cel neutralności klimatycznej UE do 2050 roku zaproponowany przez nową Przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulę von der Leyen, dowodzą chęci rozwiązania problemów klimatycznych i zapewnienia bardziej odpowiedzialnego i zrównoważonego systemu społeczno-gospodarczego.

Biorąc pod uwagę tempo prac legislacyjnych na poziomie Unii Europejskiej, możemy się spodziewać, że także polskim przedsiębiorcom i instytucjom finansowym wkrótce przyjdzie się zmierzyć z wyzwaniami, jakie niesie za sobą wdrażanie taksonomii, ujawnianie ryzyk i szans związanych ze zmianą klimatu czy wyznaczanie mierzalnych celów w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Na zlecenie Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii prowadzimy projekt mający na celu analizę konsekwencji wprowadzenia unijnych regulacji w obszarze zrównoważonego finansowania dla polskich przedsiębiorstw oraz sektora finansowego.

Chcemy wspólnie wypracować rekomendacje mające na celu wesprzeć przedsiębiorstwa, instytucje finansowe oraz decydentów w takim wdrażaniu regulacji, które pozwoli na maksymalizację korzyści (dzięki identyfikacji szans oraz potencjalnych beneficjentów) i minimalizację kosztów lub ryzyk (dzięki identyfikacji zagrożeń oraz podmiotów i branż szczególnie narażonych na poniesienie negatywnych konsekwencji proponowanych zmian legislacyjnych).

W tym newsletterze:

 1. Zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie krótkiej, anonimowej ankiety na temat szans i zagrożeń związanych z unijnymi regulacjami dotyczącymi agendy sustanainable finance w Polsce. Państwa odpowiedzi pozwolą nam lepiej dostosować powstające rekomendacje do wyzwań po stronie przedsiębiorstw. Wyniki będą przedstawione w materiale w sposób zagregowany.
  WYPEŁNIJ ANKIETĘ
 2. W ramach uzupełnienia wiedzy na temat zrównoważonego finansowania, zapraszamy do odsłuchania webcastu „Zrównoważone finansowanie – co to jest i jak wpłynie na działalność przedsiębiorstw”, który prowadziliśmy 23 października br. wspólnie z przedstawicielami Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii.
  ODSŁUCHAJ WEBCAST
 3.  Jeżeli temat jest dla Państwa szczególnie interesujący i chcielibyście porozmawiać o nim w gronie ekspertów i innych zainteresowanych firm, to zapraszamy 27 listopada br. do siedziby Deloitte na spotkanie robocze, które organizujemy wspólnie z Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii oraz Instytutem Odpowiedzialnych Finansów. Szczegółowe informacje o spotkaniu dostępne są tutaj:
  ZAREJESTRUJ SIĘ NA SPOTKANIE
   

Subskrybuj "Sustainability Insights"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.