Perspektywy rozwoju zrównoważonego finansowania

Artykuł

Perspektywy rozwoju zrównoważonego finansowania – implikacje dla sektora przedsiębiorstw finansowych i niefinansowych w Polsce"

Podsumowanie ekspertyzy dla Ministerstwa Rozwoju

Sustainability Insights 3/2020

Podsumowanie ekspertyzy na zlecenie Ministerstwa Rozwoju „Perspektywy zrównoważonego finansowania w Polsce”. Czerwiec 2020

English version below

Zapraszamy do zapoznania się ze skrótem ekspertyzy, jaką Deloitte wykonał na zlecenie Ministerstwa Rozwoju. Głównymi celami ekspertyzy było wskazanie czynników sprzyjających transformacji oraz utrudniających transformację w kierunku zrównoważonego finansowania, a także sformułowanie wniosków oceny wpływu regulacji dot. zrównoważonego finansowania na działalność przedsiębiorstw reprezentujących główne sektory produkcji i usług.

Ekspertyza została oparta o wnioski płynące z licznych wywiadów pogłębionych z przedstawicielami rynku finansowego i przedsiębiorstw, badania ankietowego oraz sesji warsztatowej z udziałem 40 przedstawicieli sektora finansowego, wybranych branż oraz organizacji branżowych.

Pełna wersja ekspertyzy dostępna jest na stronie Ministerstwa Rozwoju
https://www.gov.pl/web/rozwoj/zrownowazone-finansowanie
 

Perspektywy zrównoważonego finansowania w Polsce

Podsumowanie ekspertyzy Deloitte zrealizowanej na zlecenie Ministerstwa Rozwoju

Zarejestruj się i pobierz

Perspektywy zrównoważonego finansowania w Polsce - Infografika

Perspectives on sustainable finance in Poland

Deloitte’s study conducted at the request of the Ministry of Development aims to identify factors that encourage the transformation towards sustainable financing, as well as to formulate conclusions on the impact assessment of regulations on sustainable financing on the activities of enterprises representing the main production and services sectors.

Factors supporting and hindering the transformation process towards sustainable finance have been identified and arranged based on conclusions drawn from numerous in-depth interviews with representatives of the financial market and enterprises, a survey and a workshop session for 40 representatives of the financial sector, selected industries and sector organizations.

The full version of the study is available at the Ministry of Development website
https://www.gov.pl/web/rozwoj/zrownowazone-finansowanie

Summary of the study prepared on behalf of Polish Ministry of Development

Subskrybuj "Sustainability Insights"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.