Przejście na model gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ)

Rozwiązania

Przejście na model gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ)

Wdrożenie rozwiązań GOZ w przedsiębiorstwie

Transformacja gospodarcza w kierunku modelu zamkniętego (GOZ), stanowiąca od ponad dekady przedmiot żywych dyskusji zarówno wśród polityków, jak i przedstawicieli środowisk biznesowych, staje się wyzwaniem, z którym za chwilę będą musieli zmierzyć się przedsiębiorcy. Wśród ustaleń z 27. Konferencji Klimatycznej ONZ (COP27), zaktywizowanie sektora prywatnego zostało wskazane jako jedno z kluczowych działań w dążeniu do osiągniecia celów zapisanych w Porozumieniu Paryskim. Oczekuje się, że wysiłek związany z przeciwdziałaniem negatywnym skutkom zachodzących zmian klimatycznych, powinien zostać rozłożony pomiędzy wszystkich uczestników łańcuchów dostaw i wartości, adekwatnie do powodowanych przez nich wpływów środowiskowych. Deloitte wychodzi naprzeciw oczekiwaniom stawianym wobec sektora prywatnego. Nasi eksperci wspierają klientów we wdrażaniu rozwiązań zgodnych z zasadami GOZ, w tym ekoprojektowania zrównoważonych produktów, uwzględniając oddziaływania środowiskowe występujące w całym cyklu życia produktu.

Jak wspieramy przedsiębiorstwa na drodze do GOZ?

Zespół Circular Economy Deloitte opracował schemat postępowania umożliwiający przeprowadzenie kompleksowej diagnozy przedsiębiorstwa, w oparciu o posiadany potencjał techniczno-logistyczny, oraz wytyczenie ścieżki zapewniającej efektywną transformację w kierunku modelu gospodarczego w obiegu zamkniętym (GOZ). Schemat postępowania wypracowany przez Deloitte oferuje realne wsparcie w zakresie rewizji dotychczas funkcjonującego systemu zarządzania przepływem surowców w przedsiębiorstwie. Działania jakie proponujemy ukierunkowane są na domknięcie obiegu surowców, dzięki czemu możliwe jest poczynienie wymiernych oszczędności i sprostanie najbardziej rygorystycznym wymaganiom ustawodawcy.

Podstawą transformacji w kierunku gospodarki cyrkularnej jest zdefiniowanie obszarów, na które ma wpływ firma oraz komunikacja podstawowych zasad, którymi kieruje się w dążeniu do zamykania obiegu. Stworzenie polityki cyrkularności umożliwia skoordynowanie niemalże wszystkich procesów w zakresie działalności zarówno firmy jak i jej dostawców.

Opracowanie Polityki Cyrkularności jest rozwiązaniem, które odpowiada na konieczność ustanowienia celów oraz opracowania planu cyrkularnej transformacji przedsiębiorstwa. Jest to także odpowiedź na nadchodzące środowiskowe regulacje, takie jak Rozszerzona Odpowiedzialność Producenta, CSRD i nowe standardy raportowania (ESRS) oraz tzw. Taksonomia.

Dynamiczny rozwój opakowań zwrotnych, zdatnych do recyklingu czy wytworzonych z surowców wtórnych jest odpowiedzią branży opakowaniowej na zaostrzające się przepisy prawa. Sukcesywnie wzrasta popyt na tzw. „ekorozwiązania”, które powinny charakteryzować się szeroko rozumianym ograniczeniem zużywania surowców.

Aby ograniczyć użycie surowców przez przedsiębiorstwo, konieczne jest wzmocnienie obszaru logistycznego. Może to nastąpić poprzez zastępowanie konwencjonalnych rozwiązań, takich jak jednorazowe opakowania kartonowe czy folia stretch, rozwiązaniami umożliwiającymi wielokrotne użycie, ale również poprzez efektywne wykorzystanie zasobów partnerów biznesowych w całym łańcuchu wartości. Deloitte wychodzi naprzeciw pojawiającym się oczekiwaniom stawianym wobec uczestników rynku. i jesteśmy Nasi eksperci są gotowi wspierać klientów we wdrażaniu rozwiązań zgodnych z zasadami ekoprojektowania zrównoważonych produktów i procesów, przy uwzględnieniu specyficznych uwarunkowań technicznych oraz logistycznych ujętych w obecnych i przyszłych ramach prawnych.

Opracowanie Polityki Opakowaniowej jest rozwiązaniem, które odpowiada na konieczność ustanowienia celów oraz opracowania planu transformacji podejścia przedsiębiorstwa do kwestii opakowaniowych. Jest to także odpowiedź na nadchodzące środowiskowe regulacje, takie jak Rozszerzona Odpowiedzialność Producenta, a w tym system kaucyjny czy też Rozporządzenie w sprawie Opakowań i Odpadów Opakowaniowych (PPWR).

Kontakt:

Julia Patorska

Julia Patorska

Partner

Ekspert w obszarze analiz ekonomicznych i środowiskowych. Ma szeroką wiedzę nt. funkcjonowania sektora publicznego, finansowania inwestycji publicznych oraz zjawisk zachodzących w gospodarce. Doradza ... Więcej

Joanna Leoniewska-Gogola

Joanna Leoniewska-Gogola

Deputy Director, Sustainability and Economics

Zajmuje się doradztwem dla sektora publicznego oraz prywatnego w obszarze circular economy oraz w kierunku znalezienia linku pomiędzy efektywnym ekonomicznie a ekologicznie gospodarowaniu odpadami. Sp... Więcej

Justyna Tomaszewska

Justyna Tomaszewska

Senior Consultant

Justyna specjalizuje się w ocenie środowiskowej działalności przemysłowej, techniką analizy cyklu życia (LCA). Doświadczenie zawodowe zdobywała jako adiunkt w Instytucie Techniki Budowlanej (ITB). Obe... Więcej

Jacek Pietrzyk

Jacek Pietrzyk

Senior Consultant, Sustainability Consulting, Deloitte Central Europe

Jacek jest absolwentem AGH w Krakowie, gdzie studiował na kierunku Zagospodarowanie Surowców Wtórnych i Odpadowych, a w 2019 r. obronił pracę doktorską. Jest członkiem wielu organizacji i stowarzyszeń... Więcej