Mergers & Acquisitions

Połączenie firm w formie fuzji lub przejęcia to jedna z najtrudniejszych operacji biznesowych, podobnie jak tworzenie nowych podmiotów poprzez wydzielenie części działalności lub dezinwestycję. Nasza metodologia ułatwi generowanie wartości dodanej w tym skomplikowanym procesie i po jego zakończeniu.