Nyheter

Social Progress Index 2013

Sverige rankas som det mest socialt avancerade landet, närmast framför Storbritannien Tyskland, USA och Japan, enligt framtagna Global Social Progress Index. Sverige ställer sig främst genom att kunna erbjuda en kombination av grundläggande samhällsfunktioner samt möjligheter för den enskilde medborgaren att kunna utvecklas.

Undersökningen grundar sig på fakta och analyser från Världsbanken och FN:s världshälso-organisation, WHO. Arbetet med GSPI samordnas av nätverket World Economic Forum, med professor Michael E Porter från Harvard Business School i täten.

I nätverket av specialister bakom rapporten finns revisions- och konsultföretaget Deloitte, Massachusetts Institute of Technology (MIT) och flera andra ledande internationella organisationer. Totalt 50 länder rankas gällande grundläggande mänskliga behov och sociala infrastrukturer.

 

De länder som ligger i topp är konsekvent framgångsrika inom tre dimensioner av sociala framsteg som GSPI tar fasta på - grundläggande behov, välbefinnande och enskilda möjligheter för medborgarna. USA tappar placeringar på grund av sämre ”välbefinnande” och Tyskland och Frankrike på grund av svagare ”möjligheter” för den enskilde.

 

- En av drivkrafterna bakom GSPI är att ge nya perspektiv jämfört med traditionella ekonomiska index. Sammanställningen ger ny tillgång till en mängd data, trender och jämförelser som kan fördjupa och bredda debatten kring hur man skapar ett framgångsrikt och uthålligt samhälle, säger Jan Berntsson, Vd på Deloitte.

Vänligen se rapporten och övrigt material. För ytterligare information, vänligen kontakta Vd Jan Berntsson.

Hade du nytta av den här informationen?