Artikel

Våra medarbetare ska hålla i det långa loppet

Youstainable – en community för välmående och hälsa

En karriär inom konsultbranschen kan i perioder innebära ett tufft arbetsklimat med övertidstimmar och höga krav. Hösten 2019 upplevde Deloittes HR-avdelning att de klassiska hälsoundersökningarna hade gjort sitt och att man istället ville satsa på ett mer proaktivt och inspirerande hälsoarbete. Maria och Sophie tillsammans med kollegor, la därmed grunden för Youstainable (You + Sustainable), en community för välmående och hälsa på Deloitte som under de kommande månaderna även skulle formas mycket av den pandemi som drabbade samhället.

Våren 2020 hade Maria, Sophie och Deloittes HR-avdelning precis lanserat Youstainable, samtidigt som pandemin skapade en tuff omställning för hela samhället, med oro, smittspridning och isolering. De kände ett stort behov av att värna om medarbetarnas välmående samtidigt som de ville skapa förutsättningar för våra medarbetare att kombinera en karriär med en hållbar livsstil under tuffa arbetsförhållanden – Youstainables huvudsakliga tanke.

- Det svåra med att skapa ett hjälpmedel för en hållbar livsstil är att alla kämpar med olika aspekter av hälsa och välmående och vi ville hitta ett format som fångar många olika behov. Vi började därför vår resa med att mappa ut olika områden relaterat till välmående och landade i sex stycken som täcker in de behov vi såg hos våra medarbetare: näring, sömn & återhämtning, fysisk aktivitet, mental hälsa, fokus och social hälsa. I efterhand har vi lagt till ett sjunde område, flexible work, som blivit aktuellt efter pandemin, säger Maria Gabrielsson, HR Manager på Deloitte.

Utifrån de mappade områdena började Youstainable-teamet att bygga upp ett kunskapscenter där varje enskild medarbetare kan hämta kunskaper och tips inom de områden de kämpar mest med.

Mindfulness gånger 18, livesändningar gånger 3 och sportplagg gånger 1831

Med tiden utvecklades initiativet, inte minst utifrån de nya behoven som pandemin medförde. Under större delen av 2021 erbjöd Deloitte medarbetarna tillgång till virtuell yoga, pulshöjande träning och mindfulness varje månad. På intranätet fanns alltid läsning, videoklipp, intervjuer med experter och tips att ta del av.

- Bara under 2021 arrangerade vi 18 mindfulness-sessioner, 3 livesändningar med inspirationsföreläsare, erbjudit 42 olika aktiviteter att genomföra virtuellt tillsammans med sitt team, och delat ut 1831 sportplagg till våra medarbetare för att stötta ett aktivt liv, säger Sophie Karlerö, medarbetare på Deloittes HR-avdelning och del av Youstainable-teamet

Youstainable har blivit ett etablerat uttryck på Deloitte, samtidigt som medarbetarna själva börjat bidra med och tipsat om sina erfarenheter och idéer.

- Man kan se Youstainable som en verktygslåda där man hämtar de verktyg man har behov av just nu. 2021 var ett speciellt år då vi isolerades i våra hem, och tack vare att många team delar med sig av sina hälsofrämjande insatser så har Youstainable blivit något större än ett program för välmående – tillsammans har vi skapat en community för att stötta varandra under svåra tider, säger Maria.

På kanten till förändring

Nu när samhället långsamt gått tillbaka till en mer normal vardag står Youstainable inför ett skifte.

- När Youstainable lanserades befann vi oss i starten av den pandemi som kom att prägla vår vardag länge. De första initiativen vi gjorde inom ramarna för Youstainable handlade om social och mental hälsa eftersom det var ämnen som blev aktuella när vi flyttade vår arbetsplats till hemmet, säger Sophie.

Nu vill Youstainable-teamet lägga mer fokus på de teman som inte var lika aktuella under pandemin och i höst hoppas de att rörelse i vardagen blir något att fokusera på.

- Vi hoppas kunna fortsätta inspirera våra medarbetare till att finna goda vanor. Vi vill satsa på individens långsiktiga välmående så att alla medarbetare ska kunna fokusera på de möjligheterna vårt arbetsklimat innebär, säger Maria.

Fullwidth SCC. Do not delete! This box/component contains JavaScript that is needed on this page. This message will not be visible when page is activated.

Hade du nytta av den här informationen?