Artikel

Pro bono arbete för organisationer som gör skillnad

Healthy Women: Ett kvinnonätverk för en förbättrad fysisk och psykisk hälsa

Healthy Women är ett kvinnonätverk som anordnar träffar, aktiviteter och föreläsningar för en förbättrad fysisk och psykisk hälsa. Nätverket är öppet för alla tjejer över 13 år, oavsett förutsättningar, och riktar sig mot utsatta områden för att bidra till att skapa tillhörighet och gemenskap. Deloitte stöttar nätverket inom ramen för vårt initiativ Impact Every Day, som syftar till att löpande och pro bono stötta organisationer som bidrar till en positiv utveckling i samhället.

- Vi är glada och tacksamma för samarbetet med Deloitte. Med tanke på att Healthy Women har växt mycket under kort tid har vi fått mycket administrativt arbete med begränsade resurser. Där har samarbetet med Deloitte underlättat då vi har fått hjälp med att sätta upp ett bokningssystem via hemsidan. Detta har sparat oss tid som vi nu kan använda till bland annat utveckling och fokus på expandering, säger Susan Dahlbeck, grundare av Healthy Women.

Filip Sehlin arbetar på vår avdelning Consulting, är kontaktperson till Healthy Women från Deloitte och projektledare för samarbetet. Filip har rullande möten med Healthy Women varannan vecka, där de främst diskuterar strategiska frågor och ger rådgivning kring de olika utmaningar nätverket står inför. Han och flera kollegor inom Consulting har även hjälpt till med tekniska aspekter så som hemsidan, mailutskick eller tidsrapportering.

- Jag tycker att det är väldigt kul och värdeskapande att få hjälpa en NGO (non-governmental organisation) som hjälper andra, och som själva inte alltid har resurserna att kunna driva vissa frågor. Jag får följa arbetet hos Healthy Women och känner att jag är med och bidrar. Jag känner mig stolt över att verkligen få vara med och göra en meningsfull skillnad, säger Filip.
 

Kartläggning av finansieringsmöjligheter under Deloittes årliga Impact Day

Utöver det kontinuerliga arbetet så deltog Healthy Women även vid Deloittes årliga evenemang Impact Day – som är ett liknande initiativ som Impact Every Day, men där närmare 200 av våra konsulter tillägnar en heldag åt att fokusera på ett utvalt behov hos en ideell organisation.

- Vi ägnade en heldag åt att, på ett så konkret sätt som möjligt, kartlägga nätverkets finansieringsmöjligheter på kort och lång sikt. Exempelvis undersökte vi vilka bidrag som Healthy Women är berättigade att ansöka om, vilka möjligheter vi ser med att nyttja deras nuvarande och framtida samarbeten till högre grad samt intäkter genom evenemang, sociala medier eller försäljning av tjänster. Som ett resultat av dagen har organisationen bland annat utökat sina samarbeten och sökt bidrag, samt fortsatt arbeta för fler långsiktiga intäktsmöjligheter, vilket såklart känns jätteroligt, säger Filip.

- Impact Day förra året var givande. Healthy Women erbjuder vår målgrupp kostnadsfria träningar och sociala sammankomster. I och med att vi är bidragsberoende var det väldigt givande att under Impact Day få fler perspektiv på hur vi kan skapa olika intäktsmöjligheter, tillägger Susan Dahlbeck.

Fullwidth SCC. Do not delete! This box/component contains JavaScript that is needed on this page. This message will not be visible when page is activated.

Hade du nytta av den här informationen?