Global mobilitet och individbeskattning

Korrekt hantering av internationellt rörlig personal

Global rörlighet för personal är en viktig fråga för företag med internationell närvaro. I samband med arbete i utlandet uppstår ofta frågor om skatt, socialförsäkring, migration och arbetsrätt. Vi hjälper både arbetsgivare och anställda med hantering av dessa komplexa frågor.

Prenumerera på våra nyheter