Trendy v oblasti ľudských zdrojov

Tlačové správy

Trendy v oblasti ľudských zdrojov ako ich vidia slovenské firmy 

BRATISLAVA 1. júl 2020 – Témou roka v oblasti ľudských zdrojov je pre slovenské firmy budovanie a udržiavanie znalostí naprieč meniacou sa pracovnou silou. V prieskume spoločnosti Deloitte s názvom „Globálne trendy v oblasti ľudských zdrojov na rok 2020“ to uviedlo až 78 % účastníkov zo Slovenska. Pripravená na to je ale menej ako tretina z nich. Štúdie sa zúčastnilo takmer 9 000 lídrov zo 119 krajín sveta vrátane Slovenska. 

Tým, že organizácie často nestíhajú držať krok s potrebou budovať znalosti svojich zamestnancov dôležité pre budúcnosť, nevedia naplno využiť potenciál, ktorý nové technológie prinášajú. Pripravujú sa tak o možnosť profitovať z inovácií, ktoré môžu byť nevyhnutné nielen na prekonanie krízy COVID-19, ale aj na udržanie ich konkurencieschopnosti po nej, povedala Zuzana Kostiviarová, manažérka na oddelení Consultingu Deloitte na Slovensku.

Viac ako 70 % respondentov zo Slovenska uviedlo spolupatričnosť, odmeňovanie a HR analytiku ako ďalšie nosné témy v oblasti ľudských zdrojov. Na globálnej úrovni považujú lídri za najdôležitejšiu tému well-being. Ako kľúčovú ju označilo až 80 % z nich. Ako veľmi dôležité hodnotia aj spolupatričnosť (79 %) a manažment znalostí (75 %).

Technológie vytvárajú svet, v ktorom môže byť všetko individualizované, ľudia však potrebujú cítiť spolupatričnosť k niečomu väčšiemu. Posilňovanie spolupatričnosti zamestnancov s firmou bolo témou už pred globálnou pandémiou, ale až v dnešnej situácii ide, obzvlášť z hľadiska využívania virtuálneho prostredia a nástrojov na spoluprácu na diaľku, o jednu z kľúčových výziev v oblasti ľudských zdrojov. Talent (HR) lídri sa budú musieť v tejto súvislosti zamyslieť najmä nad tým, ako „v novom normále“ pracovať s  firemnou kultúrou a lídrami, alebo ako nastaviť pracovné prostredie, aby ľudia cítili spolupatričnosť k firme. Tá je, podľa spomínanej štúdie, výsledkom troch vzájomne sa ovplyvňujúcich atribútov: pocitu prínosu ich práce k zmysluplným výsledkom, pocitu prepojenia s kolegami a s tímami, ktorých sú súčasťou a pocitu pracovného komfortu, ktorý zahŕňa aj to, že sa k nim kolegovia správajú férovo a s rešpektom,  uviedla Monika Kováčová, riaditeľka na oddelení ľudských zdrojov Deloitte na Slovensku. 

Zo štúdie Globálne trendy v oblasti ľudských zdrojov na rok 2020 tiež vyplýva, že spoločnosti by sa mali  sústrediť najmä na tri hlavné oblasti, do ktorých sú zaradené aj jednotlivé trendy tohto roka. 

Prvou je Zmysel práce a jeho proces začlenenia do každodenných pracovných povinností. S tým súvisí aj otázka, ako začleniť well-being do každodennej práce. Spoločnosti by mali vytvárať pre ľudí priestor, ktorý im umožní vydať zo seba to najlepšie, a zároveň by sa mali snažiť chápať ich individuálne potreby. 

Druhou oblasťou je Potenciál a spôsob, ako maximálne využiť schopnosti ľudí. V tejto oblasti bude hlavnou potrebou príprava zamestnancov na dynamické zmeny a vytvorenie firemnej kultúry, v ktorej bude odovzdávanie znalostí a začleňovanie nových technológií do výkonu práce bežnou praxou. 

Tretia oblasť Perspektíva súčasnej situácie je zameraná na zmenu vnímania hrozby skôr ako príležitosti na to, ako sa pri zachovaní potrebnej transparentnosti lepšie a rýchlejšie rozhodovať.  

Kľúčovým naďalej zostáva ľudský prístup a to, ako ho zachovať, či dokonca posilniť vo svete stále viac ovplyvňovanom technológiami, ktorý sa navyše spamätáva z globálnej pandémie.  

Obmedzenia, prijaté v súvislosti s pandémiou, prinášajú pre spoločnosti jedinečnú príležitosť na prehodnotenie práce. Technológie síce poskytujú platformu pre zmenu spôsobu práce, organizácie si ale musia uvedomiť, že prehodnotenie práce je o budovaní kultúry, v ktorej ľudia vidia zmysel svojej práce, majú možnosť sa učiť, rozvíjať sa a stať sa tak odolnými voči nepredvídateľným udalostiam, uviedla Ivana Lorencovičová, vedúca partnerka Deloitte na Slovensku.

Štúdiu Deloitte Globálne trendy v oblasti ľudských zdrojov na rok 2020 nájdete tu

Bolo to užitočné?