Zodpovedné podnikanie

V Deloitte sa neustále snažíme pozitívne ovplyvňovať naše okolie bezohľadu nato, či ide o našich zamestnancov, komunity, resp. klientov, ktorým poskytujeme služby. Naša stratégia v oblasti CSR vychádza zo štyroch základných pilierov: WorldClass, Impact Every Day, ALL IN a WorldClimate.