Zodpovedné podnikanie

Spoločnosť Deloitte sa snaží vytvárať hodnoty, na ktorých naozaj záleží – „Making an Impact that Matters”.