Riešenia

Optimalizácie a hedgingové stratégie

Manažment výrobných zdrojov, dlhodobé ekonomické zabezpečenie a udržateľnosť podnikania sú hlavnými témami pri diskusiách s našimi klientmi v oblasti energetiky. Stabilita a bezpečnosť dodávok na strane spotreby a zabezpečenie dlhodobej investície na strane predaja sú našimi kľúčovými oblasťami poradenstva. 

Optimalizácie výroby energií vykonávame na základe technických analýz, kde predikujeme vývoj cien komodít podľa aktuálnej situácie na trhu. 

Hedgingové (zabezpečovacie) stratégie majú za cieľ rozložiť riziko, a tak zabezpečiť vyššiu stabilitu v podnikaní.

Ponúkané služby

  • Vyhodnotenie kontraktov, hľadanie potenciálu pre lepšie právne podmienky, ktoré znižujú riziká
  • Príprava hedgingovej stratégie
  • Analýza spotreby a modelovanie
  • Organizácia výberového konania a oslovenie dodávateľov
  • Analýza tendra 
  • Trhové analýzy

Spojte sa s nami

Milan Garbiar

Milan Garbiar

senior manažér | Consulting

Milan Garbiar je senior manažér na oddelení Consulting v Deloitte na Slovensku a zameriava sa na sektor energetiky. Má viac ako 18 rokov skúseností v oblasti strojového učenia, počítačovej bezpečnosti... Viac