Riešenia

Podpora pri implementácii OZE

Zvyšovanie podielu obnoviteľných zdrojov energie stanovené európskou úniou vytvára priestor na využitie finančných zdrojov na podporu zelenej energie.

Spoločné klimaticko-energetické ciele stanovené Európskou úniou viedli k zavedeniu opatrení, okrem iného aj na zvyšovanie podielu OZE na celkovej spotrebe.

Štáty EÚ si vyberali opatrenia od rôznych foriem dotácii, daňových úľav až po výstavbu napríklad fotovoltických elektrární. Investície do zelenej energetiky predstavujú komplexné zmeny, ktoré v rámci Deloitte vieme pokryť po všetkých stránkach. 

Vypracujeme štúdiu uskutočniteľnosti výstavby OZE, vytvoríme technický dizajn riešenia, v spolupráci s oddelením na podporu R&D a investícií zabezpečíme financovanie projektu a v neposlednom rade vám poskytneme daňové a právne poradenstvo potrebné pri takejto iniciatíve. 

Spojte sa s nami

Milan Garbiar

Milan Garbiar

senior manažér | Consulting

Milan Garbiar je senior manažér na oddelení Consulting v Deloitte na Slovensku a zameriava sa na sektor energetiky. Má viac ako 18 rokov skúseností v oblasti strojového učenia, počítačovej bezpečnosti... Viac