Central European CFO Survey 2018

Poznatky

Prieskum medzi finančnými riaditeľmi v strednej Európe 2019

Porovnanie finančných postojov firiem v roku 2019

Zúčastnite sa

Za posledných deväť rokov realizovala spoločnosť Deloitte niekoľko prieskumov, ktoré mapovali myslenie a správanie finančných riaditeľov najväčšíchnajvplyvnejších spoločností v strednej Európe.

Cieľom tohtoročného prieskumu je zachytiť zmeny názorov finančných riaditeľov na riziko, rast HDP, finančné priority a nové trendy v podnikaní, ako sú využívanie umelej inteligencie v manažérskych pozíciách a investovanie do technologických inovácií, napr. kolaboratívnych robotov.

Tento rok sa náš prieskum uskutoční v 16 krajinách strednej Európy, a to v Albánsku, Bosne a Hercegovine, Bulharsku, Chorvátsku, Českej republike, Estónsku, Maďarsku, Lotyšsku, Litve, Čiernej Hore, Poľsku, Rumunsku, Srbsku, Slovinsku, na Slovensku a Ukrajine.

Central Europe CFO Survey participating countries
Participating countries

Informácie o prieskume

Vyplnenie dotazníka s názvom The 2019 Central European CFO Pulse Survey Vám nezaberie viac ako 15 minút. Ako sa uvádza v našich pravidlách, Vaše odpovede zostanú úplne dôverné a nebudú sa v žiadnom prípade priamo spájať s Vami alebo Vašou spoločnosťou.

Poďakovanie

Vopred Vám ďakujeme za Vašu účasť a pretrvávajúcu podporu. Tešíme sa na zverejnenie výsledkov prieskumu, o ktorých Vás budeme informovať na začiatku roka 2019. Ako účastník prieskumu dostanete kópiu správy o výsledkoch prieskumu spoločnosti Deloitte za rok 2019 a pozvánku na podujatie, na ktorom budete môcť diskutovať o výsledkoch a trendoch s ostatnými účastníkmi.