Poznatky

COVID-19: Opatrenia v Európe

Európske krajiny pripravili a zaviedli okamžité opatrenia s cieľom zmierniť spoločenský a ekonomický dosah pandémie koronavírusu, ktorá je vážnou hrozbou pre verejné zdravotníctvo.

Spoločnosť Deloitte dôkladne preskúmala prijaté daňové, ekonomické, sociálne a pracovno-právne opatrenia, vyzdvihla najpodstatnejšie iniciatívy európskych krajín a pridala filter pre všeobecné súvisiace iniciatívy. Príručka spoločnosti Deloitte Opatrenia v Európe proti COVID-19 poskytuje užitočný prehľad o hlavných opatreniach, ktoré prijali európske krajiny, aby zastavili šírenie koronavírusu, pričom poukazuje na ich zložitosť v rôznych rovinách.

Materiál sa neustále aktualizuje, keďže sa situácia vyvíja a denne sa zavádzajú nové opatrenia po celom svete. Aktuálna verzia je teda podrobná a presná analýza situácie v deň vydania, ktorý je uvedený nižšie

Verzia 11. Dátum 2. 6. 2020

Verzia 11. Dátum 2. 6. 2020
Bolo to užitočné?