COVID-19: Home Office

Poznatky

Home Office: efektívny nástroj na zabezpečenie Business Continuity v období domácich karantén

Ako rýchlo a efektívne nastaviť prácu z domu?

Pandémia nového koronavírusu COVID-19 a s ňou spojený rýchly nárast počtu zamestnancov v domácej karanténe stavia spoločnosti a organizácie pred úplne nové výzvy. Ako je v tejto situácii možné zabezpečiť, aby spoločnosť ďalej fungovala? Riešením môže byť nastavenie práce z domu (tzv. domáckej práce alebo Home Office).

Spoločnostiam postihnutým súčasnou vlnou karantén ponúkame naše odborné skúsenosti, ktoré môžu pomôcť vyriešiť aj ďalšie kľúčové otázky spojené s prácou z domu. O aké otázky ide?  

 1. Identifikácia procesov a úloh, ktorých vykonávanie je možné zabezpečiť prostredníctvom režimu Home Office, v nadväznosti na dostupnosť IT systémov, dát a informácií v elektronickej podobe
 2. Vyriešenie pracovnoprávnych aspektov režimu Home Office, vrátane otázky miesta výkonu práce, BOZP atď.
 3. Monitoring a analýza činnosti zamestnancov, zmapovanie a návrh kontrolného mechanizmu
 4. Riešenie pre manažment, komunikáciu a interakciu zamestnancov
 5. Analýza zabezpečenia fungovania IT systémov
 6. Vypracovanie BCM stratégie, identifikácia rôznych možností pre využitie režimu Home Office, ich simulácia a testovanie

Home Office: z príjemného benefitu nutnosť

Opatrenia vlády zavedené na zabránenie šíreniu koronavírusu a globálnej pandémii, vedú k tomu, že režim Home Office prestáva byť vnímaný len ako benefit, ale stáva sa z neho účinný a potrebný nástroj na udržanie plynulého fungovania spoločnosti a pracovných činností zamestnancov. Aké sú jeho výhody?

Okamžité benefity v súčasnej situácii:

 • Implementácia funkčného Business Continuity riešenia pre zamestnancov, ktorí sú alebo budú v karanténe.
 • Úspora nákladov alebo „Prečo vyplácať zamestnancom náhradu mzdy, ak v súčasnej situácii chcú a môžu pracovať?
 • Získanie prehľadu o tom, či zamestnanci trávia pracovnú dobu produktívnou činnosťou. 

Dlhodobé benefity, ktoré budú trvať aj po skončení súčasnej situácie:

 • Dodatočný benefit pre zamestnancov (úspora času, flexibilita, pohodlie)
 • Väčší počet dostupných zamestnancov a potenciálnych záujemcov o prácu
 • Úspora nákladov pre zamestnávateľa
 • Analýza možností pre automatizáciu činností a zefektívnenie procesov

COVID-19 preverí, ako sme pripravení na flexibilitu v práci

Koronavírus sa šíri po celom svete a vlády zavádzajú opatrenia, ktoré majú minimalizovať riziko nákazy a zabrániť ďalšiemu šíreniu vírusu. Tieto opatrenia sa však pochopiteľne dotknú nášho každodenného fungovania, pracovný život nevynímajúc. V dôsledku nariadenia preventívnych karantén, znemožnenia osobného kontaktu s klientmi či rušenia vzdelávacích seminárov a iných podujatí sa do popredia dostáva téma flexibility v práci a využitia technológií na komunikáciu na diaľku v pracovných tímoch, ako aj s klientmi a obchodnými partnermi.

Samozrejme, okrem režimu Home Office je možné aktuálnu situáciu riešiť aj inými spôsobmi, napr. nariadením dovolenky zamestnancom či čerpanie PN/OČR zamestnancami. Prehľad všetkých dostupných možností na riešenie aktuálnej situácie Vám prinášame v samostatnom článku.

Pre viac informácií kontaktujte našich právnych expertov.

Dátum: 23. 3. 2020

Bolo to užitočné?