Novinky

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR spúšťa pomoc pri znižovaní dôsledkov v súvislosti s koronavírusom

Implementácia opatrení na zamedzenie šíreniu nového koronavírusu výrazným spôsobom zasiahla podnikateľský sektor a ohrozuje schopnosť zamestnávateľov udržať pracovné miesta. Na ich podporu majú slúžiť opatrenia, ktoré budú implementované postupne od 6. 4. 2020.

Aktualizované 6. 4. 2020

Štát prijal opatrenia, na základe ktorých poskytne pomoc zamestnancom, podnikateľom a živnostníkom pri znižovaní negatívnych vplyvov koronavírusu, a to v nadväznosti na návrh opatrení, ktoré schválila vláda Slovenskej republiky 31. marca 2020. Aktuálne pristupujú úrady práce, sociálnych vecí a rodiny k implementácii opatrení v dvoch oblastiach:

 1. pomoc pre zamestnávateľov, vrátane SZČO, ktorí sú zamestnávateľmi, ktorí museli svoje prevádzky povinne zatvoriť na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR;
 2. pomoc pre zamestnávateľov a SZČO, ktorým poklesli tržby o najmenej 20 %, a SZČO, ktoré povinne zatvorili prevádzku alebo obmedzili svoju činnosť v čase vyhlásenia mimoriadnej situácie, núdzového alebo výnimočného stavu. 

1. Pomoc pre povinne zatvorené prevádzky:

 • príspevok na mzdu zamestnanca vo výške 80 % jeho priemerného zárobku , najviac však vo výške 1 100 EUR,
 • žiadať môžu zamestnávatelia a SZČO, ktorí sú zamestnávateľmi, ktorí museli svoje prevádzky povinne zatvoriť,• pracovné miesto musí byť udržané aj po skončení krízového obdobia,
 • príspevok sa poskytuje na zamestnanca, ktorému zamestnávateľ alebo SZČO nemôže prideľovať prácu z dôvodu prekážky na strane zamestnávateľa (§ 142 Zákonníka práce),
 • maximálna celková výška príspevku pre jedného žiadateľa je 800 000 EUR na celé obdobie realizácie projektu.

2. Pomoc pre podnikateľov s poklesom tržieb:

 • pomoc sa vzťahuje na SZČO, ktoré nie sú zamestnávateľmi a povinne zatvorili prevádzky alebo obmedzili svoju činnosť,
 • pomoc sa tiež vzťahuje na zamestnávateľov a SZČO, ktorým poklesli tržby o najmenej 20 %,
 • zamestnávatelia (okrem subjektov verejnej správy), ktorí nemuseli povinne prerušiť alebo obmedziť prevádzkové činnosti a poklesli im tržby o najmenej 20 %, môžu požiadať o príspevok na mzdu zamestnanca,
 • pracovné miesto musí byť udržané aj po skončení krízového obdobia
 • príspevok sa poskytuje na zamestnanca, ktorému zamestnávateľ alebo SZČO nemôže prideľovať prácu z dôvodu prekážky na strane zamestnávateľa (§ 142 Zákonníka práce),
 • maximálna celková výška príspevku pre jedného oprávneného žiadateľa je 200 000 EUR mesačne,
 • výška príspevku sa určí podľa percentuálneho poklesu tržieb:

 

  Pokles tržieb   Výška príspevku na mzdu zamestnanca 
  < 20 %   0,00 EUR  
  ≥ 20,00 % < 40 %   180,00 EUR  
  ≥ 40,00 % < 60 %   300,00 EUR  
  ≥ 60,00 % < 70 %
  420,00 EUR  
  > 80 %   540,00 EUR  

* Uvedená výška príspevku je platná od apríla 2020, pre mesiac marec 2020 sa uplatňuje 50 % z uvedenej výšky príspevku na zamestnanca.

 

O príspevky podľa bodu č. 1 bude možné úrady práce, sociálnych vecí a rodiny žiadať od 6. 4. 2020 od 12.00 hod.; predkladanie žiadostí o príspevky podľa bodu č. 2 by malo byť spustené od 8. 4. 2020 od 12.00 hod.

Informácie k žiadostiam o príspevky budú dostupné na infolinke:
+421 2 2211 5656 (aktívna od 6. 4. 2020 od 12.00 hod., v pracovné dni od 6.00 hod. do 22.00 hod.) a na týchto webových stránkach:

www.pomahameludom.sk

www.neprepustaj.sk  

Situáciu ohľadom pomoci poskytovanej podnikateľskému sektoru dôsledne monitorujeme. Vzhľadom na neustály vývoj v oblasti implementácie vyššie uvedených opatrení Vám odporúčame sledovať webové stránky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR www.employment.gov.sk/sk/

Dátum: 7. 4. 2020

Bolo to užitočné?