dLease IFRS 16 | Deloitte Slovensko

Poznatky

Ste pripravení na IFRS 16 – Lízingy?

Nový nástroj Deloitte dLease vypočíta adjustment (úpravu) za vás.

Dňa 1. januára 2019 vstúpil do platnosti medzinárodný účtovný štandard IFRS 16 – Lízingy, ktorý zásadne mení spôsob účtovania lízingových a iných nájomných zmlúv vo firmách. Výrazne tak ovplyvní napríklad ukazovatele rentability, zadlženosť alebo zisk firiem pred započítaním úrokov, daní a odpisov. Pre firmy to zároveň znamená nutnosť zmeniť účtovné systémy a procesy. Spoločnosť Deloitte v tejto súvislosti vyvinula úplne nový nástroj, ktorý do značnej miery uľahčí proces prechodu.

dLease: Kľúčové funkcie pre vykazovanie v súlade so štandardom

Na trhu sa v súčasnej dobe objavuje hneď niekoľko riešení, ktoré si kladú za cieľ pomáhať pri vykazovaní prenajatého majetku. Väčšinou vychádzajú z excelovej tabuľky so všetkými jej výhodami a obmedzeniami.

Nástroj dLease spája skúsenosti spoločnosti Deloitte s účtovníctvom a nadšenie pre nové technológie – je inteligentný, rýchly a jednoduchý na používanie.

Nástroj Deloitte dLease ponúka všetky kľúčové funkcie týkajúce sa vykazovania nájmov v súlade s IFRS 16 a mnoho iných konkurenčných výhod, ktoré z neho robia skutočne komplexného pomocníka.

8 základných funkcií, ktoré nástroj dLease ovláda

 1. Umožňuje efektívnu správu používateľov s rôzne definovanými rolami a možnosť vytvárať viacero subjektov v rámci jedného prostredia.
 2. Obsahuje funkciu hromadného importu z excelovej šablóny priamo do dLease.
 3. Vypočíta väčšinu variant zmlúv patriacich do rozsahu IFRS 16, akými sú napríklad rôzne platobné intervaly alebo obdobia bezplatného nájomného, opcie na predĺženie, ukončenie alebo nákup, zmluvy závislé od vývoja sadzieb alebo indexov, zmluvy v rôznych menách a pod.
 4. Zmluvy sa môžu v dLease ďalej upravovať alebo prehodnocovať v súlade s pravidlami IFRS 16 pomocou výberu vhodného scenára. Nástroj dLease vedie používateľa k zadávaniu iba relevantných informácií potrebných pre každú úpravu alebo prehodnotenie.
 5. Ponúka intuitívne, jednoduché a používateľsky príjemné pracovné prostredie.
 6. Poskytuje štandardizované prehľady so všetkými relevantnými údajmi pre účtovanie a vykazovanie podľa IFRS. Správu je možné vygenerovať podľa jednotlivých zmlúv, čo uľahčuje overovanie v rámci auditu.
 7. Slúži tiež ako plánovací a simulačný nástroj, ktorý umožňuje vypočítať vplyvy na finančné výkazy, resp. finančné ukazovatele, akými sú zadlženie, rentabilita majetku atď.
 8. Podporuje všetky tri metódy prechodu, ktoré navrhuje IFRS 16.

Nástrojom dLease to ale nekončí, radi vám pomôžeme aj v týchto oblastiach:

 • podpora pri identifikácii a klasifikácii zmlúv, resp. či zmluva patrí do rozsahu IFRS 16,
 • overenie zmluvných údajov v registri databázy zmlúv,
 • overenie údajov nájomných zmlúv,
 • podpora pri stanovení diskontnej sadzby,
 • revízia účtovnej smernice a vplyvov IFRS 16 na účtovné závierky,
 • analýza potrebných úprav procesov a systému vnútornej kontroly,
 • školenie zamestnancov o IFRS 16.
Bolo to užitočné?