Riešenia

IFRS 16 – Účtovanie lízingov

Implementácia nového účtovného štandardu IFRS 16 – Lízingy

Nový štandard IFRS 16 – Lízingy prináša významné zmeny v koncepte vykazovania a ocenenia lízingov. Vyžaduje, aby nájomcovia vykázali vo svojej účtovnej závierke všetky lízingy v súvahe vrátane tých, ktoré boli pôvodne klasifikované ako operatívne lízingy a účtované mimo súvahy ako náklad bežného roku.

Aj keď je štandard IFRS 16 účinný pre účtovné obdobia začínajúce sa po 1. januári 2019 a neskôr, poskytovatelia aj prijímatelia komerčných úverov by mali začať vyhodnocovať potenciálny vplyv tohto nového štandardu už teraz, aby sa vyhli prekvapeniam.

Implementácia nového štandardu môže mať vplyv na súčasné rokovania o budúcich finančných ukazovateľoch, komerčných podmienkach úverov alebo odmeňovaní.

Očakáva sa, že nový štandard bude mať najväčší vplyv na účtovné závierky nájomcov s veľkým portfóliom lízingov, napr. retailové spoločnosti.

Naše služby

  • Účtovné posúdenie zložitých nájomných zmlúv
  • Zber dát a definícia požadovaných zverejnení
  • Školenia a semináre o nových požiadavkách IFRS 16 pre spoločnosti
  • Príprava analýzy finančných vplyvov
  • Poradenstvo pri posudzovaní IT riešenia pre účtovanie lízingu
  • IFRS 16 leasing tool

Spojte sa s nami

Ján Bobocký

Ján Bobocký

partner | audit a uisťovacie služby

Ján Bobocký pracuje v spoločnosti Deloitte od roku 2000. Má rozsiahle skúsenosti s projektmi v oblasti auditu zameranými na reštrukturalizáciu podnikov, finančné nástroje, zlepšenie kontrolných postup... Viac