Štatutárny audit | Deloitte Slovensko

Riešenia

Audit

Naše audítorské služby umožňujú spoločnostiam vidieť za hranice svojho podnikania a nahliadnuť doň hlbšie. Vďaka audítorským službám zvyšujeme dôveru vo finančné výkazy a iné finančné informácie spoločností, čím im pomáhame spĺňať potreby uistenia podľa regulačných požiadaviek a príslušných štandardov.

Ekonomike a mnohomiliardovým finančným trhom takto pomáhame fungovať s väčšou mierou istoty. Audit je viac ako povinnosť, je to silná lupa, ktorá osvetľuje súčasný stav spoločnosti a formuje pohľad na budúci rozvoj a zmeny.

Naši audítori dôkladne poznajú účtovné štandardy a audítorské predpisy, pričom maximálnu pozornosť venujú charakteru podnikania a špecifickým rizikám, ktorým sú klienti vystavení.

Finančný riaditeľ (CFO) spoločnosti, ktorej poskytujeme audítorské služby, získa okrem splnenia zákonných požiadaviek aj odborné poznatky o podnikaní svojej spoločnosti a partnera, ktorý mu pomôže posúvať sa s istotou vpred.

Naše služby

  • Audit účtovnej závierky podľa Medzinárodných štandardov pre audit, ako aj štandardov platných v iných krajinách, ako sú USA, Spojené kráľovstvo a pod. Finančné výkazy môžu byť zostavené v súlade s postupmi účtovania platnými v Slovenskej republike alebo podľa IFRS, prípadne US GAAP.
  • Audit a previerka reportingového balíka materskej spoločnosti
  • Dohodnuté postupy
  • Previerky účtovných systémov, rizík a kontrolných opatrení
  • Previerky a poradenstvo v oblasti dodržiavania zákona Sarbanes-Oxley (SOX)

Vytvárame audit budúcnosti

Naše investície do inovácií a kvality v spoločnosti Deloitte, ako jednej z najväčších audítorských spoločností na svete, menia spôsob, akým audítorské služby dodávame.

Formujeme audit budúcnosti využívaním najnovších technológií, dátovej analytiky a audítorských centier zdieľaných služieb, aby sme neustále zvyšovali kvalitu nášho auditu, zefektívňovali procesy a dodávali fundovanejšie odporúčania pre našich klientov a kapitálové trhy.

Kvalita auditu

Kvalita auditu je naša najvyššia priorita. Kvalita formuje každý aspekt našej práce od stratégie až po dodanie a riadi každý krok, ktorý urobíme na podporu a rozvoj našich profesionálov.

Úsilie o kvalitu auditu je stredobodom našej kultúry neustáleho zlepšovania a inovácií, pretože sa snažíme, aby bola naša najlepšia práca zajtra ešte lepšia.

Odvetvia

Schopnosť orientovať sa v dnešnom zložitom a neustále sa meniacom podnikateľskom prostredí si vyžaduje širokú perspektívu a hlboké skúsenosti v odvetví.

Nezáleží na tom, či ste súčasťou globálnej organizácie a chcete urobiť zmenu, alebo ste rastúci líder snažiaci sa vyraziť na správnu cestu so svojím podnikaním. Vieme pomôcť každému.

Poskytujeme služby niekoľkým najväčším a najúspešnejším svetovým spoločnostiam, ako aj veľa malým spoločnostiam, ktoré sa čoskoro pravdepodobne dostanú do povedomia odbornej verejnosti.

Ako jedna z najväčších organizácií poskytujúcich poradenské služby podporujeme špecializáciu našich profesionálov v týchto odvetviach:

Aj v takej veľkej spoločnosti ako Deloitte veríme, že každý vzťah začína rozhovorom.

Spojte sa s nami

Patrik Ferko

Patrik Ferko

vedúci partner | audit a uisťovacie služby

Patrik Ferko je vedúcim partnerom na oddelení auditu a uisťovacích služieb Deloitte na Slovensku a zodpovedá za poskytovanie služieb auditu v žilinskej kancelárii Deloitte. Podieľal sa na realizácii r... Viac