Energetika, zdroje a priemyselná výroba

Odborníci na energetiku, zdroje a priemysel poskytujú komplexné riešenie pre všetky segmenty odvetví ropy, plynu a chemickej výroby, energetiky a verejných služieb, ťažby surovín a spracovania kovov, priemyselnej výroby a stavebníctva.