Novinky

Smart Grid - Healthcheck

Cieľom služby je vrcholovo posúdiť súčasnú kondíciu Vašej distribučnej siete a navrhnúť opatrenia súvisiace s jej postupnou transformáciou na inteligentnú sieť v oblasti technológií, riadenia a prevádzky.