Budúcnosť energetiky

Energia je hnacím motorom nášho každodenného života a spôsob, akým ju vytvárame a využívame, sa rýchlo mení. Ako bude vyzerať budúcnosť, nie je isté, no s určitosťou môžeme povedať, že sme na ceste k novej energetickej budúcnosti.