Riešenia

Budúcnosť energetiky – Energy as a Service

Energetický sektor so sebou prináša novú víziu „Energy as a Service“, čo znamená, že prostredníctvom nových technológií bude možné zabezpečiť stav, v ktorom bude klient schopný energie nielen spotrebovávať, ale aj produkovať a predávať (tzv. prosumeri). Budúcnosť energetiky vidíme v decentralizovanom energetickom modeli s optimalizovaným využitím kapacít, spotreby a rezervovaného výkonu. V obchodovaní očakávame rozvoj P2P (peer-to-peer) tradingu, oceňovanie energie v reálnom čase, demand-response pohľadu na energie a vytvorenie spoločného modelu nového energetického trhu.  

Zmeny na energetickom trhu – ústup tradičného centralizovaného trhu a nástup konceptu Energy as a Service

Spojte sa s nami

Milan Garbiar

Milan Garbiar

senior manažér | Consulting

Milan Garbiar je senior manažér na oddelení Consulting v Deloitte na Slovensku a zameriava sa na sektor energetiky. Má viac ako 18 rokov skúseností v oblasti strojového učenia, počítačovej bezpečnosti... Viac