Riešenia

Dekarbonizačná stratégia

Transformácia k nulovým emisiám so sebou prináša mnohé výzvy, s ktorými sa spoločnosti musia vysporiadať a pri ktorých im vieme pomôcť.

Legislatívne a technologické zmeny, ako aj politická situácia vytvárajú tlak na odklon od tradičných zdrojov energie, ako je ropa, uhlie, zemný plyn, a na celkové zníženie emisií CO2. 

Týmito zmenami je výrazne ovplyvnený priemysel, ktorý tvoril približne 21 % emisií CO2 v rámci Európskej únie (Eurostat, 2019 ).

Výzvy, ktorým čelia priemyselné podniky, sa týkajú udržateľnosti a optimalizácie výrobných procesov, pričom sa berú do úvahy dekarbonizačné iniciatívy a ziskovosť spoločnosti. Spolu s klientmi riešime napríklad tieto otázky:

  • Ako zefektívniť výrobu, aby sa znížila spotreba energií?
  • Do akej miery vieme implementovať alternatívne zdroje energie? 
  • Oplatí sa vybudovať vlastné zdroje energie? 

Naše skúsenosti z praxe a projektov so zameraním na zníženie uhlíkovej stopy: 

  • Trhová štúdia nulových emisií pre závod na výrobu automobilov
  • Transformácia výroby v oceliarstve na nízkouhlíkové energie

Spojte sa s nami

Milan Garbiar

Milan Garbiar

senior manažér | Consulting

Milan Garbiar je senior manažér na oddelení Consulting v Deloitte na Slovensku a zameriava sa na sektor energetiky. Má viac ako 18 rokov skúseností v oblasti strojového učenia, počítačovej bezpečnosti... Viac