Riešenia

Daňová úľava na podporu Industry 4.0

Zákon o dani z príjmov umožňuje daňovníkom realizujúcim investície do moderných technológií dodatočne znížiť základ dane. 

Zníženie základu dane predstavuje automatický nástroj pomoci pre úspešné spoločnosti. Patrí medzi ne aj vaša spoločnosť?

Zákon o dani z príjmov zaviedol nepriamy nástroj podpory investícií s prvkami Industry 4.0, pri ktorom si podniky môžu odpočítať od základu dane dodatočný odpis až do výšky 55 % hodnoty daňového odpisu tejto investície. Táto možnosť nadobúda platnosť od roku 2022.

Detailné podmienky vzniku nároku na dodatočný odpočet odpisov sú definované v novom ustanovení § 30e zákona o dani z príjmov. Je potrebné si uvedomiť, že ide o dočasný nástroj podpory, ktorého cieľom je realizácia projektov pre podniky s významnými investíciami (je potrebný nárast investícií v porovnaní s priemerom za posledné roky) zameranými na najmodernejšie technológie a postupy s prepojením na priemysel Industry 4.0. 

Pomoc bude poskytovaná formou dodatočného odpočtu výdavkov (nákladov) na investície v čase ich používania. Dodatočný odpočet sa stanoví ako určené percento z hodnoty daňového odpisu v závislosti od percentuálneho nárastu hodnoty investície v porovnaní s priemerom za predchádzajúce obdobia a výšky samotnej investície.

Cieľom tohto nástroja je motivovať podniky v obstaraní inovatívnych technológií s konceptom Industry 4.0, aj keď tieto technológie znamenajú zvýšené investičné výdavky v porovnaní s bežnými technológiami, prípadne modernizáciou technológií, ktorými podnik disponuje. 

Na dodatočný odpočet investície vzniká spoločnosti automatický nárok po splnení definovaných podmienok. Jednou z nich je investičný plán na roky 2022 až 2025, ktorý musí obsahovať zákonom stanovené náležitosti. Práve investície počas týchto rokov môžu byť definované ako oprávnené na dodatočný odpis. 

Deloitte je pripravený pomôcť v rámci celého procesu uplatňovania odpočtu, od identifikácie oprávnených investícií, posúdenia prvkov Industry 4.0, výpočtu referenčných hodnôt cez vypracovanie potrebnej dokumentácie až po vyčíslenie samotnej výšky dodatočného odpočtu pri vypĺňaní daňového priznania. 

Spojte sa s nami

Milan Šustek

Milan Šustek

senior manažér | daňové poradenstvo

Milan Šustek je senior manažér na daňovom oddelení s viac ako 10-ročnou skúsenosťou v oblasti získavania podpory pre investičné projekty. Má rozsiahle skúsenosti v oblasti investičnej pomoci a fondov ... Viac