Novinky

Inovačný fond aj v tomto roku otvára výzvu na podporu projektov zameraných na inovatívne nízkouhlíkové technológie

Inovačný fond

Téma environmentálnej politiky sa dostáva do popredia čoraz viac, najmä ak hovoríme o spoločnom cieli EÚ, t. j. ekologickej transformácii hospodárstva. Na dosiahnutie klimatických cieľov Európska komisia alokuje finančné prostriedky prostredníctvom rôznych nástrojov. Jedným z nich je aj Inovačný fond, ktorý sa zameriava na podporu vysoko inovatívnych riešení v oblasti obnoviteľných zdrojov energie, dekarbonizácie energeticky náročného priemyslu, ukladania a využívania zachyteného uhlíka či uskladňovania energie. Z Inovačného fondu možno podporiť malé aj veľké projekty. 

Dňa 26. októbra 2021 bola otvorená výzva na podporu veľkých projektov s celkovými investičnými nákladmi presahujúcimi 7,5 mil. EUR zameraných na inovatívne nízkouhlíkové technológie, ktoré majú významný potenciál znížiť emisie skleníkových plynov. Alokácia finančných prostriedkov predstavuje 1 500 mil. EUR na granty a 2 mil. EUR na pomoc rozvoja projektu, pričom maximálny grant, o ktorý sa môže projekt uchádzať, je 60 % z oprávnených výdavkov. Predpokladaný termín na ukončenie výzvy je 3. marec 2022, preto odporúčame začať s prípravou žiadosti čím skôr. 

V prípade, že máte záujem dozvedieť sa o podpore z Inovačného fondu viac, alebo máte projektový zámer, ktorý spadá do  vyššie uvedeného rámca, obráťte sa na našich odborníkov. 

Dátum: 11. 11. 2021

Bolo to užitočné?