Novinky

Ako umelá inteligencia transformuje ekosystém finančných služieb­

Nové príležitosti aj výzvy pre finančný sektor

Umelá inteligencia dnes už významne ovplyvňuje tradičné prevádzkové modely finančných inštitúcií, posúva strategické priority a mení konkurenčnú dynamiku finančného ekosystému. Ako teda môžu finančné inštitúcie lepšie využiť jej možnosti a pripraviť sa na budúcnosť?

Aktuálna správa Svetového ekonomického fóra (WEF) a spoločnosti Deloitte skúma strategické, prevádzkové, regulačné a spoločenské vplyvy umelej inteligencie (UI) na odvetvie finančných služieb s cieľom objasniť niektoré skreslené tvrdenia o UI zverejnené v poslednej dobe, pomôcť inštitúciám lepšie sa zorientovať v problematike a pripraviť sa na jej nasadenie. Jedná sa o piatu správu zo série Budúcnosť odvetví finančných služieb ("Future of Financial Services"), ktorú spoločne pripravili Deloitte a WEF.

Správa konštatuje, že umelá inteligencia mení doterajšie princípy fungovania finančných služieb tým, že oslabuje tradičné väzby, ktoré spájali jednotlivé funkčné komponenty finančných inštitúcií. Otvára sa tak priestor pre nástup úplne nových prevádzkových modelov.

Správa prezentuje deväť kľúčových zistení, ktoré tieto vplyvy popisujú:

  • Od nákladového strediska k profit centre: Inštitúcie ponúknu prevádzkovanie back-office podporeného UI ako externú službu. Tým sa urýchli tempo, akým sa tieto procesy budú zlepšovať a konkurenti budú prinútení, aby sa sami stali užívateľmi týchto služieb.
  • Nové možnosti boja o zákaznícku lojalitu: Postupná strata doterajších metód diferenciácie na účinnosti umožňuje UI inštitúciám uniknúť zo špirály cenového konkurenčného boja zavedením inovatívnych spôsobov, a tak sa pre svojich klientov odlíšiť.
  • Finančné služby na autopilota: Budúca zákaznícka skúsenosť bude dominantne vytváraná prostredníctvom UI, ktorá zautomatizuje väčšinu aktivít spojených s naplňovaním finančných potrieb klientov a súčasne zlepšia ich celkový finančný výsledok.
  • Spoločné riešenie pre zdieľané problémy: Spoločné riešenia založené na využívaní zdieľaných dátových súborov zásadne zvýši presnosť a včasnosť výkonu nekonkurenčných činností, podporí vzájomnú efektivitu v oblasti prevádzky a zvýši bezpečnosť finančného systému.
  • Prerozdelenie trhu: Znižovanie nákladov klientov na vyhľadávanie a porovnávanie finančných služieb pomocou UI bude polarizovať aj súčasnú štruktúru trhu. Na jednej strane sa ďalej zvýšia výnosy veľkých hráčov a na strane druhej vzniknú nové príležitosti pre špecializovaných inovatívnych a agilnych poskytovateľov.
  • Ústredné miesto dátových aliancií: V ekosystéme, kde každá inštitúcia súperi o získanie čo najširšieho spektra dát, budú riadené partnerstvá s konkurentmi a potenciálnymi konkurentmi úplne zásadné, avšak súčasne zaťažená strategickými a prevádzkovými rizikami.
  • Posilnený vplyv regulácie ochrany osobných údajov: Predpisy upravujúce ochranu a prenosnosť údajov a ich interpretácia budú významne ovplyvňovať možnosti finančných inštitúcií využívať UI. Stanú sa tak rovnako dôležitými ako tradičné regulačné normy.
  • Nastavenie vyváženého prístupu k talentu: Nutnosť prispôsobiť sa meniacim nárokom na štruktúru talentu bude predstavovať najvýznamnejší rýchlostný limit pri implementácii UI. Môže teda ohroziť konkurencieschopnosť inštitúcií, ktoré nezvládnu prenastavenie svojej talentovej stratégie súbežne s nástupom nových technológií.
  • Nové etické dilemy: UI bude vyžadovať prehodnotenie princípov a techník dohľadu s cieľom nájsť riešenie pre etiku „šedej zóny“ i regulačné nejasnosti, ktoré by mohli limitovať ochotu inštitúcií zavádzať transformačné riešenie postavené na UI.

Správa tiež predstavuje kľúčové stratégie využívajúce UI, ktoré ilustruje konkrétnymi príkladmi z trhu a identifikuje pritom hlavné výzvy a neistoty pre inštitucionálny a širší ekosystém, ktoré bude potrebné v súvislosti s nasadzovaním umelej inteligencie vo finančnom sektore riešiť.

Stiahnite si celú detailnú správu, ak chcete zistiť, ako môže umelá inteligencia napomôcť transformovať fungovanie vašej finančnej inštitúcie. Ak máte záujem správu podrobnejšie prediskutovať a dozvedieť sa, čo konkrétne zistenia znamenajú pre vašu inštitúciu, radi vám pomôžeme.

The New Physics of Financial Services