Poznatky

COVID-19: Aktuálne opatrenia na pomoc zamestnávateľom

Vláda Slovenskej republiky sa v prvej fáze krízy spojenej so šírením koronavírusu zamerala na opatrenia v oblasti zdravotníctva. Ich zavedením zabezpečila stabilizáciu situácie a následne prišla na rad ekonomická pomoc. Tá spočiatku zahŕňala finančné opatrenia pre zamestnávateľov, ktorí museli povinne zatvoriť prevádzky, neskôr pre samostatne zárobkovo činné osoby, ktoré sú najzraniteľnejšie. Ďalším krokom na zmiernenie dôsledkov pandémie je pomoc zamestnávateľom, u ktorých v tejto súvislosti došlo k prekážkam na strane zamestnávateľa alebo k poklesu tržieb.

Prvá pomoc+ – Balík finančnej podpory pre podnikateľov počas druhej vlny pandémie

Vzhľadom na krízovú situáciu počas druhej vlny pandémie sa vláda SR rozhodla 15. októbra 2020 zaviesť nové podporné opatrenia na pomoc zamestnávateľom určené na zmiernenie dôsledkov pandémie. Nový balík finančnej podpory
pre podnikateľov sa nazýva Prvá pomoc+ a prinesie zvýšenie podpory od štátu pre zamestnancov, ako aj pre podnikateľov.

Zamestnávateľom, ktorí udržia pracovné miesta aj v prípade prerušenia alebo obmedzenia svojej činnosti počas vyhlásenej mimoriadnej situácie, sa pomoc bude poskytovať prostredníctvom dvoch príspevkov:

a) opatrenie č. 3A: pomoc vo forme úhrady náhrady mzdy zamestnanca sa zvýši z 80 % hrubej mzdy (platné do 30. 9. 2020) na najviac 80 % z celkovej ceny práce, teda hrubej mzdy vrátane odvodov zamestnávateľa, avšak maximálne
do výšky 1 100 EUR.

b) opatrenie č. 3B: paušálny príspevok na úhradu časti mzdových nákladov
na každého zamestnanca v závislosti od poklesu tržieb bez ohľadu na to, či bol alebo nebol zamestnávateľ schopný prideľovať prácu zamestnancovi.
Pri poklese tržieb o:

  • viac ako 20 % sa pomoc štátu zvýši zo 180 EUR na 270 EUR,
  • viac ako 40 % z 300 EUR na 450 EUR,
  • viac ako 60 % zo 420 EUR na 630 EUR a
  • viac ako 80 % to bude 810 EUR namiesto pôvodných 540 EUR.

O pomoc bude možné žiadať spätne za obdobie od 1. októbra. Žiadosti o túto pomoc budú môcť záujemcovia podávať od 1. novembra 2020 na webovej stránke www.pomahameludom.sk.

V prípade otázok kontaktujte našich odborníkov.

Dátum: 3. 11. 2020

Bolo to užitočné?