Poznatky

Global Business Services – Lídrom v čase neistoty

Z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 zažívajú podniky na celom svete obrovskú neistotu. Organizácie pôsobiace v odvetí globálnych podnikových služieb čelia bezprecedentným výzvam a lídri v tejto oblasti sa museli rýchlo prispôsobiť, aby zabezpečili prechod svojich organizácií na „nový normál“. Hlavnú výzvu predstavuje zmiernenie finančných a prevádzkových rizík a narušenia kontinuity činností.

Tento dokument poukazuje na kľúčové faktory, ktoré by mali zohľadniť lídri v oblasti globálnych podnikových služieb vo svojej bezprostrednej reakcii a pri tvorbe plánov, aby ochránili svoje modely poskytovania služieb do budúcnosti, pričom sa zameriavajú na týchto päť kľúčových oblastí:

  • Riadenie pracovnej sily
  • Posilňovanie digitálnych zručností
  • Kontinuita činností a obnova po havárii
  • Model poskytovania služieb a vzťahy v oblasti outsourcingu
  • Flexibilita procesov

Dátum: 12. 05. 2020

Leading GBS through a time of uncertainty
Bolo to užitočné?