Poznatky

Právna zodpovednosť v online vzdelávaní

Online vzdelávanie sa pomerne rýchlo stalo súčasťou študentského života. Učitelia aj študenti si osvojili komunikačné aplikácie a veľa škôl dokonca využíva komplexné vzdelávacie platformy.

Poskytnutý virtuálny priestor však má aj svoje nástrahy. Z právneho hľadiska sa to netýka iba ochrany osobných údajov. Možné komplikácie, ale aj spôsoby, ako sa im vyhnúť, predstavil v našom webcaste Denis Lenčéš, Senior Associate spoločnosti Deloitte Legal. 

„Online priestor nahrádza školské prostredie učiteľom, ako aj študentom. Je to miesto sociálnych kontaktov a výučby. Vo virtuálnej škole, rovnako ako v tej bežnej, platia určité pravidlá. Treba sa ich naučiť rešpektovať, hoci v skutočných budovách škôl ich nenájdete. Sú to nové pravidlá, ktoré so sebou prináša virtuálny svet,” zhrnul D. Lenčéš.

Webcast si môžete pozrieť nižšie.

Bolo to užitočné?