Poznatky

Ako Deloitte využil Zoom počas svojich prednášok na univerzite

Najpopulárnejšia komunikačno-vzdelávacia aplikácia medzi slovenskými učiteľmi je Zoom. V našom krátkom online hlasovaní v rámci prvého webcastu dominovala, a práve preto sme sa rozhodli venovať jej pozornosť.

Aplikácia je prehľadná, nevyžaduje vysokú kvalitu pripojenia a poskytuje priestor na vzájomný vizuálny kontakt pre väčšie skupiny používateľov.

Využitie Zoom-u predstavili Monika Kováčová, riaditeľka pre ľudské zdroje, a Dominika Gyárfásová, HR senior koordinátorka, zo spoločnosti Deloitte na Slovensku, ktoré aplikáciu využili už mnohokrát v rámci vzdelávacích programov organizovaných v súčinnosti s Ekonomickou univerzitou v Bratislave.

„So zatvorením škôl a nemožnosťou fyzickej výučby sme boli konfrontovaní už po prvom bloku výučby. Keďže predmet bol zameraný na získanie prehľadu trendov v tejto oblasti a primárne ich praktického využitia, teda získania praktických skúseností, zadanie materiálov na naštudovanie nebolo v tomto prípade vhodnou alternatívou. Preto sme sa rozhodli upraviť spôsob vyučovania v rámci študijného plánu tak, aby sme tento cieľ vedeli naplniť aj vo virtuálnom prostredí. Keďže bolo pre nás dôležité nasimulovať prostredie triedy, kde by sme sa spoločne stretávali a všetci sa navzájom videli, hľadali sme technológiu, ktorá by nám to umožnila. Vybrali sme si Zoom,“ vysvetlila výber Zoom-u ako vhodnej aplikácie na výučbu Dominika Gyárfásová. 

Viac informácií o využití aplikácie Zoom nájdete v našom webcaste. 

Bolo to užitočné?