Vyhliadky

COVID-19: Zostavenie účtovnej závierky v časoch pandémie

V čase razantného a neustávajúceho šírenia pandémie musia organizácie čeliť nepriaznivým ekonomickým podmienkam, ktoré sú často spojené so všeobecným ekonomickým poklesom a recesiou.

Publikácia Accounting considerations related to the Coronavirus 2019 Disease prináša prehľad vybraných kľúčových účtovných dopadov na zostavenie účtovnej závierky, medzi ktoré okrem iných patria tieto oblasti:

  • Nepretržité pokračovanie v činnosti
  • Udalosti po dátume súvahy
  • Pokuty za neskoré dodávky
  • Účtovanie zmien podmienok lízingu
  • Zníženie hodnoty nefinančného majetku
  • Prijatie štátnej pomoci
  • Tvorba opravných položiek podľa IFRS 9 
  • Zostavenie priebežnej účtovnej závierky
  • Rezervy na nevýhodné zmluvy

Viac sa dozviete tu.

Zníženiu hodnoty finančného majetku sa venuje aj samostatná publikácia Expected Credit Loss Accounting Considerations Related to Coronavirus 2019 Disease. Prečítať si ju môžete tu.

K dispozícii sú zároveň webcasty, ktoré sa venujú významným účtovným dopadom v súvislosti s COVID – 19 pandémiou. Pozrieť si ich môžete tu.

Dátum: 23. 4. 2020

Bolo to užitočné?