IFRS a účtovné poradenstvo | Deloitte Slovensko

Riešenia

IFRS a účtovné poradenstvo

Ponúkame rozsiahle účtovné znalosti našich profesionálov s cieľom asistovať pri riešení komplexných otázok Slovenských postupov účtovania a Medzinárodných štandardov finančného výkazníctva („IFRS“).

Rozsah a forma účtovného poradenstva závisí od konkrétnej požiadavky klienta. Typické služby zahrňujú napríklad posúdenie špecifických účtovných prípadov, strategických transakcií, implementácie nových štandardov, poskytnutie dodatočného uistenia a finančný reporting.

Sme hrdí na to, že môžeme využívať priamy prístup k nášmu globálnemu IFRS centru excelentnosti a k regionálnym IFRS technickým strediskám, do ktorých sú zapojení účtovní profesionáli s vášňou pre poskytovanie prvotriedneho IFRS poradenstva našim klientom.

Naše služby

Zistite, ako splniť požiadavky súčasných alebo nových účtovných štandardov podľa Slovenských postupov účtovania a IFRS.

  • Účtovanie finančných nástrojov
  • Účtovanie lízingov
  • Účtovanie výnosov zo zmlúv so zákazníkmi
  • Účtovanie v poisťovníctve
  • Poradenstvo pri zostavení individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky
  • Reorganizácie, zlúčenia a účtovanie akvizícií
  • IASPLUS.com – najlepší portál s novinkami zo sveta účtovníctva poskytujúci rozsiahle informácie o IFRS
  • IFRS školenia – Poskytujeme školenia zamerané na všeobecnú znalosť IFRS, ako aj špecifické IFRS štandardy, horúce témy alebo semináre šité na mieru konkrétnej organizácie. Počas posledných rokov sme vyškolili stovky finančných profesionálov a účtovníkov, aby sa mohli lepšie orientovať v komplexných účtovných otázkach a zvládnuť zvyšujúce sa nároky účtovných štandardov.

Spojte sa s nami

Ján Bobocký

Ján Bobocký

partner | audit a uisťovacie služby

Ján Bobocký pracuje v spoločnosti Deloitte od roku 2000. Má rozsiahle skúsenosti s projektmi v oblasti auditu zameranými na reštrukturalizáciu podnikov, finančné nástroje, zlepšenie kontrolných postup... Viac