Novinky

Európska komisia predstavila návrh smernice na podporu kapitálového financovania

Dňa 11. mája 2022 oznámila Európska komisia vydanie návrhu novej smernice, ktorá má znížiť atraktivitu dlhového financovania v prospech kapitálového financovania. Návrh predstavuje daňové zvýhodnenie pre financovanie z vlastného kapitálu (DEBRA - The Debt Equity Bias Reduction Allowance) a všeobecný režim pre obmedzenie daňovej uznateľnosti úrokov z dlhov.

Európska komisia zverejnila túto iniciatívu po prvýkrát 18. mája 2021 v oznámení o zdaňovaní podnikov v 21. storočí. Za touto iniciatívou Európskej komisie stojí predpoklad, že nesúmernosť daňového režimu dlhového a kapitálového financovania motivuje spoločnosti kumulovať dlhy, čo môže viesť k častejšiemu výskytu prípadov platobnej neschopnosti.

DEBRA predstavuje zvýhodnený režim pre financovanie z vlastného kapitálu, a to vďaka zavedeniu daňovej uznateľnosti pomyselných úrokov zo zvýšenia čistého vlastného kapitálu. Odpočítateľná suma sa má vypočítať vynásobením základu úľavy (medziročný nárast čistého vlastného kapitálu) a použiteľnej pomyselnej úrokovej sadzby. Úľava by sa mala udeľovať na 10 rokov (odpočet teda bude platiť v danom roku a v nasledujúcich deviatich rokoch). Maximálna výška úľavy v jednom roku by nemala prevýšiť 30 % EBITDA. Prevyšujúcu sumu úľavy by malo byť možné previesť do ďalších rokov na neurčito.

Spolu so smernicou DEBRA bude zavedené aj pridružené pravidlo obmedzujúce daňovú uznateľnoť úrokov. Toto pravidlo obmedzí možnosť uznateľnosti úroku na 85 % nadmerných nákladov na úvery a pôžičky, t. j. prebytku zaplatených úrokov voči prijatým úrokom. Toto nové pravidlo bude platiť súbežne s pravidlami nízkej kapitalizácie t.j. s pravidlom obmedzenia daňovej uznateľnosti nákladov na úvery, ktoré zaviedla smernica proti praktikám vyhýbania sa daňovým povinnostiam (smernica ATAD I).

O návrhu smernice bude teraz rokovať Európsky parlament a Európsky hospodársky a sociálny výbor. V prípade schválenia bude smernica platiť od 1. januára 2024, s navrhovaným termínom implementácie 31. decembra 2023. Schvaľovací proces budeme naďalej sledovať a o prípadných novinkách vás budeme informovať.

Dátum: 7. 7. 2022

Bolo to užitočné?