Prípadové štúdie

Významné úspory v colnej oblasti

Úspešný príbeh

Deloitte poskytol colné poradenstvo japonskej spoločnosti pôsobiacej vo výrobnom priemysle, ktorej hlavná činnosť spočíva v dodávke automobilových dielov a súčiastok. Celková suma refundovaného cla, ktorú klient získal, bola vo výške 5 000 000 EUR.

Clo je daň ako každá iná, a preto so sebou prináša podobné riziká, ako aj podobné príležitosti na úspory. Nášmu japonskému klientovi sme poskytli bezplatnú previerku jeho colných postupov na účely odstránenia potenciálnych rizík a identifikácie príležitostí na úspory. Počas tejto previerky sme identifikovali potenciál na preradenie automobilových súčiastok, ktoré spoločnosť vyrába, do iného tarifného kódu, čo viedlo k pozastaveniu cla na tieto súčiastky. Vďaka týmto zmenám v dovoznom postupe sa nám podarilo klientovi ušetriť významné sumy na cle. Projekt bol pomerne komplexný a jeho dokončenie trvalo takmer dva roky. Počas tohto obdobia spoločnosť získala na svoj účet celkom 5 000 000 EUR z refundácie cla. Okrem toho, novozavedený proces sa bude môcť používať aj v budúcich obdobiach, čo prinesie opäť významné úspory spoločnosti v ďalších rokoch.

Úloha Deloitte a poskytovanie pridanej hodnoty

  • Identifikovali sme príležitosti na mimoriadne úspory v oblasti, na ktorú sa doteraz nikto nezameriaval.
  • Deloitte viedol projekt celé dva roky, čo zaistilo jeho integritu aj napriek personálnym zmenám v spoločnosti klienta.
  • Projekt zahŕňal osobné rokovania s colnými úradmi v niekoľkých štátoch EÚ, ktoré prebiehali v národných jazykoch a v súlade s miestnymi správnymi pravidlami.
  • Deloitte dokonca niekoľkokrát asistoval pri prevode refundovaných peňazí zo vzdialených jurisdikcií.
  • Deloitte poskytol riešenie šité na mieru klientovi a do projektu sa zapojili mnohé pobočky z globálnej siete Deloitte. Riešenie prinieslo klientovi významné finančné výstupy.
Bolo to užitočné?