Poznatky

Z plánu obnovy budú podporené prvé investície do obnoviteľných zdrojov energie

Ministerstvo hospodárstva SR zverejnilo predpokladaný harmonogram vyhlásenia výziev na podporu investícií do obnoviteľných zdrojov energie. Prvú výzvu zameranú na výstavbu nových zdrojov elektriny z obnoviteľných zdrojov je možné očakávať už v apríli 2022. 

V rámci výzvy budú oprávnené projekty na nové zariadenia zamerané na:

  • využitie slnečnej energie na výrobu elektriny;
  • využitie veternej energie na výrobu elektriny;
  • využitie geotermálnej energie na výrobu elektriny pomocou kombinovanej výroby elektriny a tepla;
  • využitie biomasy, bioplynu, skládkového plynu a plynu z čistiarní odpadových vôd; 
  • výrobu elektriny pomocou kombinovanej výroby elektriny a tepla.

Podporené budú projekty v rámci celého Slovenska, pričom výška podpory na jeden projekt môže byť až 15 mil. EUR. Predpokladaná výška celkovej alokácie pre prvú výzvu je 56 mil. EUR. 

Neviete posúdiť, či váš projekt môže byť oprávnený? V tom prípade neváhajte kontaktovať našich odborníkov, ktorí vám pomôžu identifikovať oprávnené náklady a vypracovať komplexnú dokumentáciu. S prípravou projektu odporúčame začať čím skôr, keďže plánovaná výzva má byť otvorená len dva mesiace. 

Dátum: 15. 3. 2022

Bolo to užitočné?