Nástroje

TP Tool

Nástroj na obhajobu daňovej uznateľnosti nákladov súvisiacich s vnútroskupinovými službami

Jednoduchá a efektívna príprava balíčkov dôkazných prostriedkov

TP Tool je nástroj pre finančných riaditeľov, ktorých v súvislosti s vnútroskupinovými službami zaujíma:

 • Ako mať dôkazné prostriedky pripravené súhrnne a prehľadne na jednom mieste?
 • Ako mať k dispozícii dôkazné prostriedky aj za historické obdobia bez náročného spätného dohľadávania?
 • Ako predísť nedostupnosti dôkazných prostriedkov spôsobenej zmenou zodpovedných zamestnancov v spoločnosti?

TP Tool je nástroj na ľahkú a efektívnu prípravu balíčka dôkazných prostriedkov (defense file) pre dané zdaňovacie obdobie na preukázanie daňovej uznateľnosti nákladov (substance a benefit test) súvisiacich s prijatými vnútroskupinovými službami. Aplikácia zároveň umožňuje aktívne zapojenie príjemcu aj poskytovateľa služieb.

Aplikácia umožňuje včasnú a priebežnú prípravu dôkazných prostriedkov, čím znižuje riziko dodatočného vyrubenia dane a príslušenstva. Na príprave sa pritom môže podieľať príjemca aj poskytovateľ služieb. Aktívne využívanie aplikácie zabezpečuje systém notifikácií, ktoré používateľovi pravidelne pripomínajú potrebu zhromažďovať dôkazné prostriedky. Schvaľovací proces v priebehu a na konci každého zdaňovacieho obdobia potom motivuje používateľa k úplnému a včasnému zhromažďovaniu dôkazných prostriedkov vzťahujúcich sa na dané zdaňovacie obdobie.

Aplikácia ponúka rozdelenie do kategórií podľa typu prijatých služieb, pričom jednotlivé kategórie možno plne upraviť na základe potrieb klienta.

Trojúrovňová štruktúra „spracovateľa“ a dvoch „schvaľovateľov“ umožňuje okrem procesu schvaľovania aj priradenie prístupu jednotlivých používateľov k vybraným kategóriám prijatých služieb.

Prečo TP Tool?

 • Ľahké ovládanie a prehľadnosť aplikácie
 • Ponúka štruktúrované úložisko
 • Znižuje riziko dodatočného vyrubenia dane a príslušenstva
 • Všetky podklady na jednom mieste s možnosťou exportu dát

Aké sú výhody aplikácie TP Tool?

 • Ponúka štruktúrované úložisko na zhromažďovanie dôkazných prostriedkov
 • Vedie klienta k zhromažďovaniu adekvátnych dôkazných prostriedkov
 • Znižuje riziko dodatočného vyrubenia dane a príslušenstva
 • Reaguje na omeškanie požiadaviek správcu dane a pomáha vyriešiť zastupiteľnosť v rámci tímu alebo spoločnosti
 • Kategorizuje druhy služieb podľa požiadaviek používateľa
 • Motivuje používateľa k aktívnemu využívaniu posielaním notifikácií
 • Umožňuje export dát do formátu PDF

Spojte sa s nami

Martin Sabol

Martin Sabol

riaditeľ | daňové poradenstvo

Martin Sabol je riaditeľ na oddelení daňového poradenstva, kde sa špecializuje najmä na problematiku transferového oceňovania. Okrem toho poskytuje služby súvisiace s prípravou daňových priznaní, ako ... Viac

Roland Laki

Roland Laki

manažér | daňové poradenstvo

Roland Laki je manažér na oddelení daňového poradenstva Deloitte na Slovensku, kde sa špecializuje na poskytovanie služieb v oblasti dane z príjmov právnických osôb a transferového oceňovania. Má boha... Viac