Riešenia

Robotika

Robot za vás spracúva rutinné transakcie a vy sa môžete venovať tomu, čo vám dáva zmysel.

Robotická automatizácia procesov (robotic process automation – RPA) je metóda automatizácie práce, ktorá sa využíva najmä v procesoch back-office. Používatelia (spolu s programátormi) pomocou špeciálneho softvéru zaznamenajú priebeh procesu a vytvoria robota, ktorý bude v budúcnosti spracúvať rutinné transakcie namiesto používateľov. Ide teda o počítačový softvér naučený presne replikovať („klikať“) správanie používateľa v ostatných aplikáciách. Cieľom RPA je prenechať rutinné štandardizované úlohy robotovi a nechať zamestnancov pracovať na úlohách s vyššou pridanou hodnotou.

Robotov možno nasadiť bez ohľadu na to, aký účtovný systém používate.

Výhody robotiky

 • Robot využíva rovnaké rozhranie/aplikáciu ako ľudia (nejde o novú integráciu s IT).
 • Robot bezchybne pracuje s viacerými aplikáciami naraz (napríklad z e-mailu v Outlooku vezme PDF prílohu, jej obsah vloží do Excelu a následne uloží PDF k danej faktúre do ERP/SAPu).
 • Robot nerobí chyby a dodržiava presne stanovené pravidlá.
 • Robot pracuje nepretržite, nepotrebuje prestávky a úlohy môže spracúvať v noci, keď sú systémy rýchlejšie, a nebrzdí tak ostatných používateľov.
 • Robot zaznamenáva svoju činnosť vo forme logov a všetky jeho kroky možno dohľadať/doložiť.
 • Robotovi zaberie spracovanie procesu v priemere o 80 % menej času než človeku.

 

Čo môže robot robiť?

 • Prihlasovať sa do webových/podnikových aplikácií
 • Presúvať zložky a súbory Kopírovať a vkladať
 • Otvárať e-maily a prílohy
 • Vypĺňať formuláre, čítať a zapisovať do databáz
 • Robiť výpočty a rozhodovať sa podľa daných pravidiel „ak…/potom…“, vyhľadávať dáta na internete

Čo získate zavedením robotiky?

 • Robot spracúva transakcie bez prestávok/nonstop.
 • Robot nerobí chyby.
 • Robota možno naprogramovať a nasadiť za pár týždňov.
 • A ľudia môžu pracovať na úlohách s vyššou pridanou hodnotou.

Spojte sa s nami

Ivana Dvořáková

Ivana Dvořáková

senior manažérka | daňové poradenstvo

Ivana Dvořáková je senior manažérkou na daňovom oddelení spoločnosti Deloitte na Slovensku. Je licencovanou daňovou poradkyňou. Špecializuje sa na poradenské služby v oblasti nepriamych daní. Má rozsi... Viac

Martin Hricko

Martin Hricko

manažér | daňové poradenstvo

Martin Hricko je manažér na oddelení daňového poradenstva Deloitte na Slovensku, kde sa špecializuje na nepriame dane. V súčasnosti sa venuje najmä daňovým technologickým nástrojom, ktoré slúžia na sp... Viac