Riešenia

Budovanie schopností v oblasti Data Science

Budovanie schopností v oblasti dátovej vedy („Data Science“) je program pre spoločnosti, ktoré chcú urobiť z dátovej vedy svoju strategickú výhodu. Zameriava sa na jej správne použitie, interné zapojenie, riadenie talentov a správu technológií či dát.

Mnoho spoločností už s dátovou vedou začalo, ale len niektorým priniesla skutočný úžitok. Nízka návratnosť investícií pri analytických projektoch spôsobuje, že modely často končia bez toho, aby sa vôbec implementovali. Dátová veda častokrát nemá podporu vedenia. To počúvame príliš často. Pomohli sme našim klientom prekonať tieto problémy a to, čo sme sa naučili, sme zahrnuli do jedinečnej ponuky pre každú spoločnosť, či už malú alebo veľkú. Budovanie schopností v oblasti dátovej vedy („Building Data Science Capability“) je program pre spoločnosti, ktoré plánujú urobiť z dátovej vedy svoju strategickú výhodu. Zameriava sa na všetky faktory úspechu, ako sú prípady správneho použitia, kultúrna zmena, riadenie talentov, ako aj správa technológií a dát. Budeme riadiť zmenu vo Vašej organizácii, aby došlo k posunu od rozhodovania na základe podvedomého pocitu k rozhodovaniu založenému na pochopení.

Dátová veda („Data Science“)

Dátová veda je založená na pevných väzbách medzi obchodom, dátami a analytikou – tromi oblasťami, ktoré sú v rámci organizácie príliš často od seba vzdialené.

Prístup

Program stojí na štyroch hlavných pilieroch:

 • STRATÉGIA A ŠÍRENIE
  Stratégia nemá opodstatnenie, ak o nej v spoločnosti aktívne neinformujete. My to vieme, a preto sa zameriavame na silné interné zapojenie. Vo vašej spoločnosti vám pomôžeme vytvoriť atmosféru
  start-upu.
 • ŠKOLENIA
  Aby vaša spoločnosť rástla, nemusí sa pasovať s neúspechmi. Sme pripravení poskytnúť Vám komplexné školenie pre vašich zamestnancov,
  od junior dátových analytikov, po senior projektových manažérov a vedúcich.
 • INICIÁCIA
  Iniciácia znamená mať rozbehnutých viac projektov, hodnotiť návratnosť investícií a učiť sa, ako stanoviť priority a riadiť projekty.
 • RIEŠENIE KAPACÍT
  V dlhodobom výhľade bude Vašou najväčšou prekážkou prijímanie nových zamestnancov. My poznáme trh. Pomôžeme Vám nájsť zodpovedajúce talenty pre váš tím dátovej vedy. Na prechodné obdobie poskytujeme skúsených odborníkov, ktorí dočasne doplnia Váš tím.

Prínosy pre obchod

Pomocou dátovej vedy budete klásť správne otázky, vykonávať správnu analýzu a robiť správne kroky, aby ste prežili vo svete, ktorý sa neustále mení.

Klásť správne otázky

 • Vízia
  Zaistenie vízie analytikmi zosúlaďuje a podporuje podnikové ciele a plány.
 • Tvorba hodnôt
  Analytici Vám pomôžu pochopiť hodnoty a vhodne nastaviť priority týkajúce sa iniciatív.
 • Organizáciou k úspechu
  Organizovanie pre pokračujúci úspech a usporiadanie aktivít tak, aby prinášali rýchly úžitok.

Vykonávať správnu analýzu

 • „Purple people“
  Vybudovanie tímu so správnou rovnováhou obchodných a technických zručností, ktorý bude schopný dodávať akčné a použiteľné rozhodnutia a výstupy.
 • Internet vecí („IoT“)
  Začlenenie štruktúrovaných, neštruktúrovaných, interných a externých dát na získanie všetkých možných podnetov pre analýzu.
 • Spoľahlivý prehľad
  Zaistenie, že dáta a analýza sú presné, spoľahlivé a zabezpečené.
 • Proces pochopenia 
  Vývoj opakovateľného procesu na testovanie a industrializáciu analytikmi.
 • Platforma, ktorá je predpokladom dosiahnutia vízie
  Vybudovanie technických schopností, ktoré budú v súlade s Vašou dlhodobou víziou.

Robiť správne kroky

 • Zmena zmýšľania
  Rozvíjanie kultúry, v ktorej sa kladú kritické otázky a ktorá sa vie vysporiadať s kognitívnym skreslením.
 • Digitálny výkon
  Využitie sily digitálnej transformácie na to, aby bolo pochopenie vizuálne a intuitívne.
 • Re-engineering biznisu
  Prepracovanie Vašich procesov a operácií tak, aby fungovali podľa analytických odhadov.  

„Informácie sú naftou 21. storočia a analytika je spaľovacím motorom.“ Peter Søndergaard, Gartner Research