Riešenia

Voice-to-text Analytics

Zaoberáte sa kvalitou starostlivosti o zákazníka a tým, ako sa miera konverzie hovorov premieňa na tržby či príležitosti? Chcete odhaliť témy konverzácie alebo dojmy, ktoré prevládali pri komunikácii na strane zákazníka?

Naša voice-to-text analytika, čiže prepis hovorenej reči do textu a jeho obsahová a kontextová analýza, Vám pomôže pochopiť, ako Vaše call centrum funguje. Prináša poznatky na optimalizáciu kľúčových ukazovateľov výkonnosti a meria jej vplyvu na Vaše podnikanie.

Vďaka tomuto riešeniu:

 • môžu riaditelia call centier v noci pokojne spať,
 • možno zvýšiť dostupnosť zamestnancov call centier,
 • možno zvýšiť úspešnosť hovorov,
 • možno urýchliť riešenie prichádzajúcich hovorov,
 • možno znížiť náklady vynaložené call centrom,
 • možno zvýšiť ziskovosť call centier,
 • možno optimalizovať dobu hovoru, priebeh hovoru a kvalitu komunikácie,
 • možno optimalizovať kapacitu operátorov a prenos poznatkov.

„Internému call centru poprednej českej banky sme pomohli zdvojnásobiť úspešnosť predaja v rámci prichádzajúcich hovorov.“

Riešenie

Naše riešenia v rámci voice-to-text analytiky zahŕňajú:

 • konverziu hlasových súborov na dáta v podobe obyčajného textu a metadát,
 • analýzu emócií v reči,
 • analýzu neštruktúrovaného textu, konverziu voľného textu
  na štruktúrované dáta,
 • obsahovú analýzu – analýzu najfrekventovanejších tém a vzorcov
  v texte,
 • sémantickú analýzu – vetnú analýzu, rozbor lexikálnej štruktúry, analýzu sentimentu, lematizáciu (prevod každého slova do štandardizovanej verzie), n-gramy, početnosť výskytu termínu v danom súbore dokumentov („term-document matrix“) a ďalšie analýzy z oblasti strojovej (komputačnej) lingvistiky,
 • anotácie – identifikáciu údajov ako dátum, čas, množstvo, mená, telefónne čísla atď. za použitia bežných výrazov, zložitej anotácie (zodpovedajúcej ontológie).

Naše riešenie prináša nové scenáre, ktoré vedú k úspešným hovorom s novým predajom či k udržaniu zákazníka. Analyzujeme emócie operátorov a zákazníkov počas hovorov vrátane vplyvu emócií na výsledok hovoru. Záverečná analýza zahŕňa schémy hovorov z hľadiska zaváhania, prerušenia
či ticha. Všetky výsledky sú poskytnuté v grafickej správe.