zdravotná starostlivosť

Riešenia

Farmaceutické právo a zdravotná starostlivosť

Oblasť výroby a distribúcie liekov je jedným z najrýchlejšie sa meniacich a najinovatívnejších trhov. Máme bohaté skúsenosti s poskytovaním kompletného právneho poradenstva farmaceutickým spoločnostiam, distribútorom liekov a sieťam lekární, a to najmä v oblasti dodržiavania zákonných regulačných požiadaviek a nastavenia business a distribučných modelov spoločností. Náš tím špecialistov má skúsenosti s poskytovaním služieb pre zdravotné poisťovne, ako aj poskytovateľov lekárenskej a zdravotnej starostlivosti.

S čím vám vieme pomôcť? Pozrite si prehľad našich hlavných služieb:

  • Právna podpora pri riešení regulačno-právnych otázok v oblasti zdravotnej starostlivosti, regulácie liekov a zdravotníckych pomôcok
  • Právne poradenstvo pri nastavení zmluvných vzťahov medzi poisťovňami a poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti, ako aj farmaceutickými spoločnosťami vrátane risk-sharingových a cost-sharingových zmlúv
  • Právne poradenstvo v oblasti verejného zdravotného poistenia
  • Právne poradenstvo a zastupovanie v správnych konaniach vrátane odvolacích konaní 
  • Regulácia hospodárskej súťaže pri zohľadnení špecifík zdravotnej starostlivosti
  • Právne poradenstvo v oblasti marketingu a reklamy
  • Kompletné služby pre poskytovateľov lekárenskej a zdravotnej starostlivosti
  • Kompletné služby pre zdravotné poisťovne

Úspešné projekty:

SERVIER SLOVENSKO

Spoločnosť Deloitte poskytla klientovi kompletné právne poradenstvo v súvislosti so zmluvami o úhrade liekov (cost-sharing zmluvy), ako aj právne poradenstvo pri procese kategorizácie liekov, najmä v súvisiacich regulačných otázkach. 

MED TRUST Slovakia

Spoločnosť Deloitte poskytovala klientovi  právne poradenstvo v súvislosti s nastavením biznis modelu týkajúceho sa dovozu zdravotníckych pomôcok v kombinácii a iné služby.

Novo Nordisk Slovakia

Spoločnosť Delitte klientovi poskytovala právne poradenstvo v súvislosti s regulačnými požiadavkami a súvisiacimi otázkami pri potenciálnej zmene nastavenia biznis modelu.

Spojte sa s nami

Dagmar Yoder

Dagmar Yoder

Local Partner | právne poradenstvo

Dagmar Yoder je advokátkou spoločnosti Deloitte Legal. Má dlhoročné skúsenosti v poskytovaní právneho poradenstva v oblasti fúzií a akvizícií, nehnuteľností, bankovníctva a financií, projektov investi... Viac