Obchodné právo a M&A | Deloitte Slovensko

Riešenia

Obchodné právo a M&A

Právo obchodných spoločností

Klientom poskytujeme právne poradenstvo pri štarte podnikania a založení vhodnej právnej formy obchodnej spoločnosti, uskutočňovaní akýchkoľvek korporátnych zmien počas existencie spoločnosti, ako aj pri likvidácii a ukončení podnikania. Tiež im pomáhame s nastavením efektívneho systému riadenia spoločnosti, riadením rizík, dodržiavaním legislatívnych predpisov a povinností,  adaptovaním sa na legislatívne zmeny, ako aj so zakladaním a nastavením fungovania spoločných podnikov a úpravou vzťahov medzi akcionármi/spoločníkmi.

S čím vám vieme pomôcť? Pozrite si prehľad našich hlavných služieb:

 • Zakladanie obchodných spoločností
 • Zakladanie organizačných zložiek
 • Asistencia pri realizácii korporátnych zmien
 • Poradenstvo pri expanzii podnikateľských aktivít
 • Reštrukturalizačné zmeny v rámci skupiny spoločností
 • Príprava zmluvnej dokumentácie a interných predpisov spoločnosti
 • Príprava konceptu nastavenia zodpovednostných vzťahov v rámci spoločnosti
 • Asistencia a poradenstvo pri každodenných otázkach

Fúzie a akvizície

Náš akvizičný tím tvoria experti s dlhodobými skúsenosťami s národnými a cezhraničnými transakciami, ktorý vždy zohľadňuje podnikateľské potreby a ciele klienta. Klientom poskytujeme podporu a poradenstvo pri štruktúrovaní akvizície, strategickom plánovaní  vrátane právnej previerky. Naše právne poradenstvo zahŕňa tiež rokovania, vypracovanie zmluvnej dokumentácie a postakvizičné kroky. Spolupráca s ďalšími expertmi zo spoločnosti Deloitte nám umožňuje poskytovať komplexné poradenstvo týkajúce sa transakcií.

S čím vám vieme pomôcť? Pozrite si prehľad našich hlavných služieb:

 • Asistencia v rámci návrhu konceptu a štruktúry akvizície
 • Právne previerky
 • Príprava, revízia a vyjednávanie transakčnej dokumentácie
 • Poradenstvo v rámci postakvizičných krokov

Konkurzy a reštrukturalizácie

Náš právny tím poskytuje právne poradenstvo v oblasti konkurzov a reštrukturalizácií. Klientom pomáhame nájsť efektívne a rýchle riešenia ich dočasných problémov vrátane právnej konštrukcie pre optimálne daňové riešenia.

S čím vám vieme pomôcť? Pozrite si prehľad našich hlavných služieb:

 • Právne poradenstvo pre spoločnosti v kríze
 • Poradenstvo v súvislosti s predchádzaním alebo riešením úpadku
 • Reštrukturalizačné plány spoločnosti
 • Súdne spory týkajúce sa reštrukturalizácie a platobnej neschopnosti
 • Reštrukturalizácia a optimalizácia podnikov

Záväzkové právo

Náš tím poskytuje poradenstvo klientom z mnohých odvetví a sektorov a je pripravený zabezpečiť nastavenie zmluvných vzťahov v rámci výkonu ich podnikateľskej činnosti.

S čím vám vieme pomôcť? Pozrite si prehľad našich hlavných služieb:

 • Príprava a revízia zmluvnej dokumentácie a všeobecných obchodných podmienok
 • Asistencia pri rokovaniach ohľadom podmienok spolupráce so zmluvným partnerom

Úspešné projekty v oblasti obchodného práva

NE Property Coöperatief U.A.

Komplexné právne a daňové poradenstvo pri vnútornej reštrukturalizácii spoločností v rámci skupiny.

GROTTO, a.s.

Komplexné právne a daňové poradenstvo v súvislosti so zlúčením spoločností vrátane prípravy príslušnej dokumentácie, a to dohody o zlúčení a rozhodnutia spoločníkov o ustanovení nezávislého experta.

A.R.S./Bridgestone

Právne poradenstvo zahraničnému kupujúcemu v procese akvizície väčšinového obchodného podielu v slovenskej spoločnosti. Deloitte Legal poskytuje klientovi v pozícii kupujúceho komplexné služby právneho poradenstva pri realizácii transakcie vrátane prípravy príslušnej transakčnej dokumentácie a komunikácie s príslušnými úradmi.

Významná medzinárodná prepravná spoločnosť

Komplexné právne, daňové a finančné poradenstvo v rámci procesu akvizície prepravnej spoločnosti na Slovensku.

TECHNOMETAL

Komplexné právne poradenstvo (vrátane due diligence) pri zamýšľanej akvizícii pozemkov na účely expanzie fabriky klienta. Príprava a negociácia príslušnej transakčnej dokumentácie.

Spojte sa s nami

Dagmar Yoder

Dagmar Yoder

Local Partner | právne poradenstvo

Dagmar Yoder je advokátkou spoločnosti Deloitte Legal. Má dlhoročné skúsenosti v poskytovaní právneho poradenstva v oblasti fúzií a akvizícií, nehnuteľností, bankovníctva a financií, projektov investi... Viac

Róbert Minachin

Róbert Minachin

Senior Managing Associate | právne poradenstvo

Róbert Minachin je senior manažér a advokát spoločnosti Deloitte Legal. V oblasti právneho a ekonomického poradenstva pôsobí od roku 2007. Róbert sa okrem štandardného právneho poradenstva v oblasti t... Viac