Pracovné právo

Riešenia

Pracovné právo a imigračné služby

Pracovné právo

Náš tím ponúka široké portfólio služieb. Právne poradenstvo v tejto oblasti zahŕňa najmä právne previerky, asistenciu pri nábore, prepúšťaní alebo vysielaní zamestnancov, ako aj nastavenie vnútorných procesov a pracovnoprávnych predpisov spoločností. Experti tímu pre oblasť pracovného práva pravidelne vystupujú na odborných konferenciách a publikujú v médiách.

S čím vám vieme pomôcť? Pozrite si prehľad našich hlavných služieb:

 • Príprava, revízia a úprava všetkých typov pracovných zmlúv
 • Revízia a nastavenie zmluvných vzťahov so SZČO a s manažérmi
 • Príprava, revízia a úprava vnútorných pracovnoprávnych predpisov spoločnosti
 • Právne poradenstvo v oblasti odmeňovania zamestnancov a poskytovania benefitov, ako aj v súvislosti s rekreáciou zamestnancov
 • Asistencia pri reštrukturalizácii a organizačných zmenách v spoločnostiach a riešenie súvisiacich dôsledkov pre jej zamestnancov
 • Právne poradenstvo pri presune zamestnancov k inému zamestnávateľovi
 • Právne poradenstvo pri nábore a vysielaní zamestnancov
 • Právne poradenstvo pri ukončení pracovného pomeru vrátane hromadného prepúšťania
 • Rokovanie s odbormi vrátane kolektívneho vyjednávania a zastupovanie v súdnych sporoch

Úspešné projekty:

KASAI SLOVAKIA

Revízia existujúcej a vypracovanie dodatočnej pracovnoprávnej dokumentácie pre spoločnosť v rámci procesu jej zamýšľaného začiatku pôsobenia v rámci SR.

LANXESS

Spoločnosť Deloitte klientovi poskytuje kontinuálne právne poradenstvo v súvislosti s vypracovaním pracovnoprávnej dokumentácie a s nastavením zmluvných vzťahov v tejto oblasti.

TECHNOMETAL

Spoločnosť Deloitte klientovi poskytovala právne poradenstvo v súvislosti s procesom kolektívneho vyjednávania.

Benefit Management

Spoločnosť Deloitte poskytla klientovi právne poradenstvo v súvislosti
so systémom poskytovania príspevkov na rekreáciu v nadväznosti na novelu zákona o podpore cestovného ruchu, ktorou sa do právneho poriadku zaviedli príspevky na rekreáciu zamestnancov.

EMFI

Spoločnosť Deloitte poskytla klientovi asistenciu s ukončením podnikateľskej činnosti spoločnosti a s tým súvisiacu asistenciu pri hromadnom prepúšťaní zamestnancov a následnej likvidácii spoločnosti.

Imigračné služby

Častým problémom spoločností je nedostatok kvalifikovaných ľudí na trhu práce. Okrem presunu zamestnancov v rámci krajín EÚ sa zvyšuje aj záujem o zamestnávanie občanov tretích krajín.

S čím vám vieme pomôcť? Pozrite si prehľad našich hlavných služieb:

 • Registrácia občana EÚ
 • Žiadosť o potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta
 • Pracovné povolenie, vyslanie/priame zamestnanie
 • Prechodný pobyt na účely zamestnania/podnikania
 • Modrá karta
 • ICT

Úspešné projekty:

SHT, s.r.o.

Kompletné právne poradenstvo týkajúce sa pracovnoprávnych vzťahov občanov tretích krajín na území Slovenskej republiky.

Spojte sa s nami

Róbert Minachin

Róbert Minachin

Senior Managing Associate | právne poradenstvo

Róbert Minachin je senior manažér a advokát spoločnosti Deloitte Legal. V oblasti právneho a ekonomického poradenstva pôsobí od roku 2007. Róbert sa okrem štandardného právneho poradenstva v oblasti t... Viac