Novinky

Porota programu

Slovakia Best Managed Companies

Prihlášky zaslané do programu Slovakia Best Managed Companies posudzuje nezávislá odborná porota, ktorá následne rozhoduje o tom, ktorým spoločnostiam bude udelené ocenenie „Best Managed“.

Porota hodnotí spoločnosti na základe kritérií globálneho rámca Best Managed Companies. Dôkladný a nezávislý proces je základom hodnotenia kvality riadenia a procesov spoločnosti v súlade s osvedčenou globálnou metodikou, ktorá definuje atribúty Best Managed Company.

Jan Melichar, Citi Country Officer and Banking Head for Slovakia

Jan Melichar je vedúcim zástupcom Citi pre Slovensko od marca 2024. Vo funkcii generálneho riaditeľa je zodpovedný za rast podnikateľských aktivít na Slovensku, poskytovanie celej škály bankových produktov a služieb v rámci globálnej siete Citi a udržiavanie jej najvyšších štandardov a hodnôt. Na svojej predchádzajúcej pozícii viedol oddelenie globálnych dcérskych spoločností pre Českú a Slovenskú republiku. Špecializoval sa na automobilový priemysel s osobitným zameraním na priame zahraničné investície, najmä na japonských a kórejských investorov. Medzi jeho hlavné priority patrí inkluzívne vedenie a rozvoj talentov. Zároveň je dlhoročným predsedom iniciatívy Citi Women ČR a na Slovensku a tiež sa aktívne zapája do diania obchodných a podnikateľských združení a asociácií.

Renáta Rybanská, výkonná riaditeľka a predsedníčka predstavenstva Asseco Solutions

Renáta Rybanská vyštudovala výtvarné umenia na Fakulte humanitných vied a informatiku na Fakulte prírodných vied na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. Počas svojej pracovnej kariéry pôsobila na vedúcich pozíciách vo viacerých IT spoločnostiach na Slovensku aj v zahraničí so zameraním na vývoj softvérových riešení. Do spoločnosti Asseco Solutions nastúpila v roku 2018 ako International Technical Architect. O tri roky neskôr prevzala funkciou Development, Product & IT Director a zároveň sa stala aj členkou top manažmentu. Od 1. 8. 2022 zastáva najvyššiu riadiacu funkciu v spoločnosti ako Chief Executive Officer.

Linda Vaculčíková, CEO, Inštitút Rodinného Businessu

Linda Vaculčíková sa po vyštudovaní Ekonomickej univerzity v Bratislave venovala rozvoju hotelierstva a cestovného ruchu na Slovensku. Stála za otvorením lyžiarskeho strediska s hotelom Salamandra Resort, ako i rekonštrukciou najvyššie položeného hotela Sliezsky dom. V rokoch 2015 – 2017 viedla vydavateľstvo časopisu .týždeň a z tejto pozície organizovala mnohé diskusné eventy. V Inštitúte Rodinného Businessu pôsobí na pozícii CEO a venuje sa najmä strategickým partnerstvám a akvizíciám, stojí za organizáciou Medzinárodného kongresu rodinných firiem, najväčšieho podujatia pre rodinné firmy na Slovensku. Riadi projekt Akadémia Nástupcov zameraný na rozvoj kompetencií next gen v rodinných firmách či rôzne iné vzdelávacie a networkingové podujatia pre rodinné firmy.

Miroslav Kiraľvarga, prezident Republikovej únie zamestnávateľov

Miroslav Kiraľvarga je už ôsmy rok prezidentom Republikovej únie zamestnávateľov, ktorá chráni práva a záujmy zamestnávateľov na Slovensku. Podnikateľov zastupuje aj na európskej úrovni ako člen Rady prezidentov BUSINESSEUROPE (v r. 2016 – 2019 pôsobil ako viceprezident tejto federácie). Vďaka viac než 25-ročným skúsenostiam z praxe veľmi dobre pozná podnikateľské prostredie – kariéru odštartoval ešte v r. 1995 v spoločnosti Procesná automatizácia VSŽ a. s. V r. 1999 nastúpil na pozíciu vedúceho manažéra v najväčších slovenských oceliarňach U. S. Steel Košice, kde pôsobí dodnes. Sústredil sa najmä na oblasť odmeňovania, riadenia ľudských zdrojov a externých vzťahov. Dva roky pôsobil aj v centrále U. S. Steel v Pittsburghu v USA. Aktuálne už vyše deväť rokov zastupuje slovenské oceliarne z pozície viceprezidenta pre vonkajšie vzťahy, riadenie a rozvoj podnikania. 

Michal Mešťan, dekan Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

Michal Mešťan pôsobí ako dekan Ekonomickej fakulty UMB v Banskej Bystrici a zároveň aj ako odborný asistent na Katedre financií a účtovníctva. Vo svojej pedagogickej i vedeckovýskumnej činnosti sa zameriava na problematiku dôchodkových systémov a dôchodkových schém, investovania, bankovníctva, wealth manažmentu a aktívnej a pasívnej správy osobných financií.

Michal Šoltés, dekan Ekonomickej fakulty Technickej univerzity v Košiciach

Michal Šoltés pôsobí na Ekonomickej fakulte Technickej univerzity v Košiciach, ktorá sa radí k prestížnym ekonomickým fakultám so silnou orientáciou na medzinárodnú spoluprácu. Vyše 23 rokov pôsobí na Katedre bankovníctva a investovania. Od roku 2015 je zároveň dekanom fakulty. Má dlhoročné skúsenosti s riadením vysokej školy. Vo vedeckej oblasti sa venuje najmä problematike financií, investovania, crowdfundingu a finančných derivátov. Je členom Slovenskej ekonomickej spoločnosti.

Juraj Pivarči, redaktor a editor denníka Hospodárske noviny

Juraj Pivarči vyštudoval žurnalistiku na Katolíckej univerzite v Ružomberku. Už počas štúdia pracoval pre viaceré online médiá, ale tiež pre univerzitné rádio a televíziu. Od augusta 2018 pracuje ako redaktor a editor v Hospodárskych novinách. Predtým sa venoval servisnému poradenstvu, v súčasnosti najmä investíciám, financiám a bankovníctvu.

Bolo to užitočné?