Analýza

Deloitte Global 2023 LGBT+ Inclusion @ Work 

Správa Deloitte Global 2023 LGBT+ Inclusion @ Work prináša hlbšie poznatky o skúsenostiach týkajúcich sa sexuálnej orientácie a rodovej identity. Na prieskume sa zúčastnilo 5 474 LGBT+ zamestnancov spoločností z rôznych sektorov v 13 krajinách.

Kľúčové zistenia

 

  • Jedna tretina všetkých respondentov aktívne hľadá nového zamestnávateľa, aby mohli pracovať v inkluzívnejšom prostredí z pohľadu LGBT+. Toto percento je ešte vyššie u respondentov patriacich k etnickým menšinám, z ktorých sa až polovica snaží nájsť si novú pozíciu.
  • Respondenti z radov mileniálov a generácie Z kladú pri hľadaní nového zamestnania oveľa väčší dôraz na diverzitu a inklúziu než respondenti z generácie X.
  • Väčšina respondentov (6 z 10) sa domnieva, že je dôležité môcť sa na pracovisku otvorene prihlásiť k svojej sexuálnej orientácii. Pokiaľ ide o rodovú identitu, za dôležité to považujú takmer tri štvrtiny respondentov. Viac ako polovica opýtaných však považuje za problematické prihlásiť sa k svojej orientácii či identite pred všetkými kolegami a ďalšia tretina respondentov tvrdí, že im to nie je nepríjemné iba v prítomnosti vybraných kolegov.
  • Obavy z odlišného zaobchádzania bránia mnohým v tom, aby sa na pracovisku otvorene prihlásili k svojej orientácii či identite. Okrem toho v tom zohrávajú úlohu aj ďalšie faktory, napr. obavy o osobnú bezpečnosť.
  • Podpora zohráva dôležitú úlohu, pokiaľ ide o otvorené prihlásenie sa k sexuálnej orientácii na pracovisku. Uviedlo to šesť z desiatich (61 %) respondentov, ktorí na pracovisku povedali o svojej sexuálnej orientácii aspoň niektorým kolegom, a takmer sedem z desiatich respondentov, ktorí o rodovej identite povedali aspoň niektorým kolegom, uviedlo, že podpora im pomáha byť otvorenými.
  • Štyria z desiatich respondentov (42 %) zažili na pracovisku neinkluzívne správanie, pričom len menej ako polovica si je istá, že sa tak stalo pre ich sexuálnu orientáciu alebo rodovú identitu. Približne jedna tretina respondentov tvrdí, že má silné podozrenie, že ich orientácia alebo identita je dôvodom takéhoto správania.
2023 LGBT+ Inclusion @ Work Report
Bolo to užitočné?