Poznatky

Nech je pracovná sila s Vami!

Hlas Európskej pracovnej sily 2020

Po prvej fáze pandémie COVID-19 bolo zrejmé, že práca sa mení a biznis lídri musia spraviť viac ako sa len vrátiť do zaužívaných koľají. Namiesto toho musia nájsť novú cestu vpred a stavať na takto dosiahnutom pokroku. Hľadať cestu bez zahrnutia názorov zamestnancov by však bola premeškaná príležitosť.

Preto sa Deloitte v júni 2020 pýtal vo svojom prieskume európskej pracovnej sily na názor viac ako 10 000 zamestnancov zo siedmich európskych krajín – Francúzska, Nemecka, Talianska, Portugalska, Poľska, Španielska a Veľkej Británie.

Údaje z tohto prieskumu nám umožnili zostaviť prehľad piatich oblastí, ktoré mapujú zmeny pracovného života zamestnancov v posledných mesiacoch:

  • Počas pandémie COVID-19 zažili mnohí zamestnanci nielen prácu na diaľku, ale aj radikálny prechod k samostatnejšej práci. Organizácie by mali premýšľať o tom, ako môžu túto zvýšenú autonómiu usmerňovať.
  • „Ľudské faktory“ ako dôvera, čas a sieť kolegov, na ktorých sa možno obrátiť, poskytovali zamestnancom počas pandémie COVID-19 dôležitejšiu podporou než technológie. Organizácie musia brať ohľad na oboje, človeka aj technológie spolu, nie zvlášť.
  • Zdá sa, že práca na diaľku tu zostane. Dvaja z troch zamestnancov očakávajú, že budú častejšie pracovať na diaľku aj po skončení súčasných výnimočných opatrení. Organizácie musia preto uvažovať o úlohe a výhodách kancelárií v ich obchodnom modeli.
  • Väčšina respondentov považuje prispôsobivosť za životne dôležitú zručnosť, ak chcú prosperovať na trhu práce po pandémii COVID-19. Organizácie musia zužitkovať toto pozitívne myslenie a investovať do rozvoja schopností svojich pracovných síl. 
  • Zamestnanci nie sú jednoliaty blok. S vplyvom pandémie COVID-19 nemali všetci rovnaké skúsenosti. Organizácie preto musia uznať komplexnosť svojej pracovnej sily, dôkladne pochopiť atribúty a potreby svojich zamestnancov a na ich základe navrhnúť nové postupy.
Bolo to užitočné?