Riešenia

Hybridná práca

Home office alebo práca v kancelárii? Riešením je "hybrid work".

Všetci sa chceme vrátiť späť do normálu. Ale ako na to? Čo vlastne „späť
do normálu“ znamená pre Vás? Každá organizácia, tím či zamestnanec má svoje potreby, ktoré vyžadujú osobitný prístup. Využitím niektorých aspektov virtuálnej práce môžeme zvýšiť produktivitu, výkonnosť a zároveň znížiť náklady. Treba sa však zamyslieť aj nad tým, ako neutralizovať negatívne aspekty home officu, t. j. izoláciu, frustráciu a osamelosť, a ako podporovať angažovanosť a motiváciu zamestnancov. Len dôkladnou analýzou potrieb a špecifickej kultúry organizácie môžeme vyhodnotiť, aký „nový normál“ bude vhodný práve pre Vašu firmu.

Viaceré štúdie potvrdzujú, že budúcnosť práce spočíva v hybridnom nastavení výkonu práce. Dosiahnuť takýto stav však môže byť problematickejšie než sa
na prvý pohľad zdá. Pri rozdelení výkonu práce na prácu z domu a prácu z kancelárie treba okrem uvedených aspektov brať do úvahy aj legislatívne aspekty a súvisiace požiadavky. Tie môžu zahŕňať úpravy množstva pracovných zmlúv, pracovnoprávnej dokumentácie, ale aj nastavenia odmeňovania, resp. náhrad pre zamestnancov. Správna dokumentácia a včasná príprava Vám pomôže vyhnúť sa prípadným nejasnostiam alebo otázkam zo strany daňových alebo iných kontrolných orgánov. 

Okrem toho treba zohľadniť aj aspekty digitalizácie a s tým spojenej bezpečnosti, prípadné úpravy kancelárskych priestorov, prenájom a kúpu nových alebo odpredaj starých priestorov.

Všetky tieto a mnohé ďalšie aspekty hybridnej práce a fungovania v „novom normále“ si budú zo strany spoločností vyžadovať precíznu analýzu existujúcej situácie a nastavenie budúceho fungovania, ktoré im umožní v momentálnej situácii a prostredí napredovať a vyhnúť sa stagnácii a fluktuácii, ktorej čelia mnohé spoločnosti na trhu. 

Stiahnite si detailnú správu z prieskumu

Stiahnuť report

Pomôžeme Vám nastaviť budúce fungovanie práce.

Organizačné a HR aspekty

- Robíme prieskum súčasného nastavenia a efektivity tímov s cieľom pochopiť ich priority a slabé stránky (tzv. Remote Scan). Výsledky prieskumu porovnávame v rámci organizácie medzi tímami, ako aj naprieč organizáciami zapojenými do nášho prieskumu.

- Výsledky prieskumu doplníme kvalitatívnymi hĺbkovými rozhovormi (tzv. Focus Groups).

- Po analýze výsledkov a na základe našich skúseností vytvoríme tzv. manuál hybridnej práce individuálne pre každú organizáciu, ktorý bude slúžiť ako návod pre nastavenie práce z domu a práce z kancelárie.

- Zadefinujeme, ako rozvíjať kultúru organizácie do požadovaného stavu v hybridnom nastavení.

Daňové aspekty

- Pomôžeme pripraviť podrobný výpočet náhrad vychádzajúci zo skutočných nákladov zamestnancov z dôvodu práce z domu, ako aj kategorizáciu nákladov, ktoré nie sú predmetom dane.

- Poradíme pri implementácii rôznych systémov odmien, ktoré súvisia s prácou z domu, napr. zariadenie domáceho pracoviska a pod., a daňovo ich posúdime.

Právne aspekty

- Vykonáme pre Vás analýzu povinností, ktoré Vám vyplývajú v súvislosti s prácou z domu a s hybridným nastavením.

- Pomôžeme Vám s formálnym nastavením fungovania z právneho hľadiska prostredníctvom úpravy pracovných zmlúv a s úpravou, resp. prípravou relevantných politík v pracovnoprávnej oblasti, oblasti ochrany osobných údajov a pod.

- Poradíme Vám pri nastavení digitálnej stránky fungovania kombinácie práce z domu a z kancelárie.

- Pomôžeme s renegociáciou a prípadnými úpravami nájomných zmlúv, ktoré môžu byť ovplyvnené hybridným nastavením.

Spojte sa s nami

Zuzana Kostiviarová

Zuzana Kostiviarová

Senior manažérka

Zuzana Kostiviarová vedie poradenstvo v oblasti riadenia ľudských zdrojov na Slovensku a v Českej republike. Svojim klientom pomáha aplikovať do praxe HR trendy a osvedčené postupy a pripraviť sa na b... Viac

Jozef Stieranka

Jozef Stieranka

riaditeľ | daňové poradenstvo

Jozef Stieranka je riaditeľ na oddelení daní spoločnosti Deloitte, pre ktorú pracuje od roku 2011. Jozef sa špecializuje predovšetkým na priame dane a konkrétne na oblasť dane z príjmov fyzických osôb... Viac

Róbert Minachin

Róbert Minachin

Senior Managing Associate | právne poradenstvo

Róbert Minachin je senior manažér a advokát spoločnosti Deloitte Legal. V oblasti právneho a ekonomického poradenstva pôsobí od roku 2007. Róbert sa okrem štandardného právneho poradenstva v oblasti t... Viac