Poradenstvo v oblasti DPH | Deloitte Slovensko

Riešenia

Poradenstvo v oblasti DPH

Daň z pridanej hodnoty, ktorá je často predmetom daňových podvodov, kontrolujú daňové úrady najčastejšie. Je preto v záujme firiem oblasť dane z pridanej hodnoty cielene riadiť, reagovať na legislatívny vývoj aj na podnety zo strany daňovej správy.

Naši odborníci dlhodobo spolupracujú v oblasti dane z pridanej hodnoty s podnikateľským aj verejným sektorom. Na Slovensku máme rozsiahly tím daňových poradcov, ktorí sú odborníkmi na oblasť dane z pridanej hodnoty, ale zároveň sa špecializujú na jednotlivé podnikateľské odvetvia – rozumieme tak nielen daňovej problematike, ale aj špecifikám vášho podnikania.

Pomôžeme vám so správnym nastavením uplatňovania dane z pridanej hodnoty pri nových transakciách a procesoch, ako aj s následnou prípravou a kontrolou daňových priznaní, kontrolných výkazov, súhrnných výkazov a hlásení INTRASTAT, ale aj pri komunikácii so správcom dane v rámci daňových konaní.

Poradenstvo v oblasti dane z pridanej hodnoty

Právne predpisy v oblasti DPH v Európskej únii sú čiastočne harmonizované. Napriek tomu je potrebné pri cezhraničných transakciách vždy počítať so špecifickými úpravami a výkladmi jednotlivých členských štátov. Jednotlivé členské štáty okrem iného uplatňujú rôzne sadzby dane a nepriame dane sa v niektorých krajinách pohybujú až do výšky 25 %. Bez hlbšej znalosti európskych a miestnych daňových právnych predpisov a bez znalosti a pochopenia celkovej investičnej/obchodnej stratégie podnikateľského subjektu sa daňové zaťaženie môže rýchlo a najmä zbytočne zvyšovať.

Spoločnosť Deloitte má svoje kancelárie v jednotlivých krajinách EÚ aj mimo nej a vďaka odborníkom, ktorí v nich pracujú, poskytuje poradenské služby týkajúce sa nepriameho zdanenia nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Naše služby vám umožnia správne plánovať aktivity na Slovensku, kde sa pravidelne zaoberáme najnovšími trendmi, vývojom právnych predpisov a vplyvom ich zmien na podnikanie našich klientov, ako aj na zahraničných trhoch (určenie správnej sadzby dane, potreba registrácie na účely DPH v zahraničí,  upozornenie na špecifiká miestnej legislatívy a pod.).

Poradenstvo v špecifických oblastiach

  • Zahraničný obchod a reťazové transakcie
  • Konsignačné sklady
  • Transakcie s nehnuteľnosťami
  • Kontrola výpočtu  koeficientu DPH
  • Zdanenie foriem a  nástrojov
  • Komplexná previerka DPH
  • Implementácia DPH technologických nástrojov
  • Poradenstvo v oblasti registračných pokladníc
  • Školenia na mieru

Príprava daňových priznaní a outsourcing súvisiacich služieb v tuzemsku aj v zahraničí

Sme významným poskytovateľom služieb úplného a čiastočného outsourcingu v oblasti prípravy, kontroly a konzistentného a efektívneho spracovania daňových priznaní, kontrolných výkazov, súhrnných výkazov a hlásení INTRASTAT.

Spoločnosť Deloitte môže zabezpečiť plnenie všetkých alebo len vybraných povinností spojených s DPH nielen na Slovensku, ale aj v iných krajinách. Sprevádzame našich klientov procesom registrácie na účely DPH, celým obdobím, počas ktorého na Slovensku alebo v zahraničí podnikajú, ako aj procesom konečného zrušenia registrácie. Potrebujete zaregistrovať a podať jedno či tisíc daňových priznaní, zrušiť registráciu alebo ukončiť činnosť? Spoločnosť Deloitte je pripravená vám pomôcť.

Poradenstvo pri komunikácii s daňovými úradmi a pri súdnych sporoch

Spoločnosť Deloitte má dostatok odborníkov, ktorí vám pomôžu s komunikáciou so správcom dane v rôznych situáciách a radi vás budú zastupovať. Môže ísť o vrátenie dane, prípravu odpovedí na oficiálne i neoficiálne otázky správcu dane po podaní daňového priznania a kontrolného výkazu, o prípravu odpovedí na otázky správcu dane v rámci miestneho zisťovania alebo počas daňovej kontroly. Zastupujeme klientov pred správcom dane počas daňovej kontroly. Spolu s kolegami z oddelenia právnych služieb spoločnosti Deloitte zastupujeme  klientov v sporoch  o správnosti uplatnenia DPH.

Spojte sa s nami

Ivana Dvořáková

Ivana Dvořáková

senior manažérka | daňové poradenstvo

Ivana Dvořáková je senior manažérkou na daňovom oddelení spoločnosti Deloitte na Slovensku. Je licencovanou daňovou poradkyňou. Špecializuje sa na poradenské služby v oblasti nepriamych daní. Má rozsi... Viac

Katarína Mikovínyová

Katarína Mikovínyová

senior manažérka | daňové poradenstvo

Katarína Mikovínyová je senior manažérkou na oddelení daňového poradenstva spoločnosti Deloitte. Má poznatky týkajúce sa slovenskej daňovej legislatívy upravujúcej DPH, správu daní, predpisov Intrasta... Viac