Technológie pre outsourcing | Deloitte Slovensko

Poznatky

Technológie zamerané na outsourcing

Naše služby v oblasti technológií na podporu procesov v rámci financií, reportingu, účtovníctva, daní a mzdovej agendy zahŕňajú všetko od analýzy existujúcich procesov, ich komplexného zmapovania až po návrh úprav, ktoré vedú k ich zefektívňovaniu a návrhu technologických riešení.

Digitalizácia

Náš tím odborníkov z oblasti financií, daní a technológií vám pomôže analyzovať existujúce manuálne procesy založené na obehu papierových dokumentov a navrhne nové postupy, ktoré tento obeh znížia či úplne eliminujú. Zároveň vám pomôžu tieto postupy implementovať.

Eliminácia obehu papierových dokumentov vám pomôže zvýšiť efektivitu pôvodných procesov, umožní vzdialenú prácu s dokumentmi aj z mobilných zariadení a pripraví základy na prípadnú automatizáciu. Vítaným benefitom digitalizácie papierových dokumentov je úspora nákladov, ktoré súvisia s archiváciou.

Ako vám môžeme pomôcť:

• Zmapujeme vaše podnikové procesy a navrhneme postup digitalizácie.

• Zanalyzujeme jednotlivé typy papierových dokumentov z hľadiska požiadaviek daňovej legislatívy a ďalších právnych predpisov.

• Navrhneme technologické riešenia pre obeh dokumentov.

Robotizácia a automatizácia procesov

Súčasným trendom, ktorému sa nevyhla ani oblasť financií a účtovníctva, je automatizácia a robotizácia. Robotizácia je ideálne riešenie pre rutinné činnosti, ktoré sa často opakujú a vyžadujú si väčšie množstvo cennej ľudskej pracovnej sily. Pokročilé robotické technológie vám umožnia nahradiť čas pracovníkov strávený výkonom rutinných činností softvérovým riešením, ktoré prináša výrazné zvýšenie kapacity a zároveň zníženie chybovosti spôsobenej ľudským faktorom.

To dáva vašim pracovníkom možnosť sústrediť sa na úlohy s vyššou pridanou hodnotou, kde je človek stále nenahraditeľný. Využitie robotov nevyžaduje dlhodobú prípravu, nasadenie je obvykle možné v priebehu niekoľkých týždňov, nie sú potrebné žiadne úpravy vašich existujúcich informačných systémov.

Ako vám môžeme pomôcť:

• Uskutočníme analýzu vašich procesov a odporučíme procesy automatizácie.

• Vytvoríme zadanie a požiadavky na tvorbu robotov.

• Vytvoríme robota podľa vášho zadania.

• Naučíme vás roboty obsluhovať.

ERP podpora

Zvažujete zmenu alebo implementáciu nového ERP systému? Náš tím odborníkov je pripravený pomôcť vám s prípravou na túto zmenu aj s jej realizáciou. Ponúkame podporu pri príprave a definovaní požiadaviek na nový ERP systém spolu s popisom existujúcich procesov, ktorý tvorí podklad zadania na implementáciu a klientske úpravy, ako aj podporu pri riadení celého projektu až po používateľské testovanie a zaškolenie používateľov.

Našou výhodou je, že naši odborníci majú rozsiahle skúsenosti z implementácií ERP systémov na strane implementátora, ako aj na strane zákazníka. Vďaka týmto skúsenostiam sme schopní pomôcť vám s efektívnou komunikáciou vašich požiadaviek tak, aby výsledné nastavenie ERP systému čo najlepšie zodpovedalo vašim predstavám a požiadavkám.

Ako vám môžeme pomôcť:

• Pripravíme zadanie na výber ERP systému.

• Vytvoríme popisy procesov pre implementačný tím (tzv. blueprints).

• Zabezpečíme riadenie projektu implementácie a komunikáciu s implementátorom.

• Poskytneme skúsených pracovníkov ako kľúčových používateľov a pracovníkov na používateľské testovanie.

• Pomôžeme so zaškolením používateľov a tvorbou používateľskej dokumentácie a manuálov.

MobileXpense

MobileXpense je multifunkčné webové riešenie pre správu cestovných nákladov a výdavkov, ktoré umožňuje optimalizáciu procesov a uľahčuje podávanie správ poskytovaných Deloitte v spolupráci s treťou stranou.

Efektívne vedenie mzdovej agendy pomocou aplikácie PeoplePort

PeoplePort sa skladá z niekoľkých nástrojov, ktoré pomáhajú klientom a Deloitte spravovať zadávanie údajov do systému mzdovej agendy, sledovať požiadavky a otázky zamestnancov a vytvárať dokumenty. Prostredníctvom bezpečného a ľahko dostupného pracovného rozhrania umožňuje PeoplePort zdieľať dokumenty a zbierať informácie, čím pomáha znižovať množstvo e-mailov a telefonátov.

Bolo to užitočné?