Technológie pre outsourcing | Deloitte Slovensko

Poznatky

Technológie pre outsourcing

Naše služby v oblasti technológií pre podporu procesov v rámci financií, reportingu, účtovníctva, daní a mzdovej agendy zahrňujú všetko od analýzy existujúcich procesov, ich komplexného zmapovania až po návrh úprav, ktoré vedú k ich zefektívňovaniu, ako aj návrh technologických riešení.

Digitalizácia

Náš tím odborníkov z oblasti financií, daní a technológií vám pomôže analyzovať existujúce manuálne procesy založené na obehu papierových dokumentov a navrhne nové postupy, ktoré tento obeh znížia či úplne eliminujú. Zároveň vám pomôžu tieto postupy implementovať.

Eliminácia obehu papierových dokumentov vám pomôže zvýšiť efektivitu pôvodných procesov, umožní vzdialenú prácu s dokumentami aj z mobilných zariadení a pripraví pôdu pre prípadnú automatizáciu. Vítaným benefitom digitalizácie papierových dokumentov je úspora nákladov, ktoré súvisia s archiváciou.

Ako vám vieme pomôcť:

  • Zmapujeme vaše podnikové procesy a navrhneme postup digitalizácie.
  • Zanalyzujeme jednotlivé typy papierových dokumentov z hľadiska požiadaviek daňových a ďalších zákonov.
  • Navrhneme technologické riešenia pre obeh dokumentov.

Robotizácia a automatizácia procesov

Trendom dnešnej doby, ktorému sa nevyhla ani oblasť financií a účtovníctva, je automatizácia a robotizácia. Robotizácia je ideálne riešenie pre rutinné činnosti, ktoré sa často opakujú a spotrebovávajú väčšie množstvo cennej ľudskej sily. Pokročilé robotické technológie vám umožnia nahradiť čas pracovníkov strávený výkonom rutinných činností softvérovým riešením, ktoré prináša výrazné zvýšenie kapacity a zároveň zníženie chybovosti spôsobenej ľudským faktorom.

Tým dáva vašim pracovníkom možnosť sústrediť sa na úlohy s vyššou pridanou hodnotou, kde je človek stále nenahraditeľný. Využitie robotov nevyžaduje dlhodobú prípravu, nasadenie je obvykle možné v priebehu niekoľkých týždňov, nie sú potrebné žiadne úpravy vašich existujúcich informačných systémov.

Ako vám vieme pomôcť:

  • Uskutočníme analýzu vašich procesov a odporučíme procesy k automatizácii.
  • Vytvoríme zadanie a požiadavky pre tvorbu robotov.
  • Vytvoríme robota podľa vášho zadania.
  • Naučíme vás roboty obsluhovať.

MobileXpense

MobileXpense je multifunkčné webové riešenie pre správu cestovných nákladov a výdavkov, ktoré umožňuje optimalizáciu procesov a uľahčuje podávanie správ poskytovaných spoločnosťou Deloitte v spolupráci s treťou stranou.

Efektívne vedenie mzdovej agendy pomocou PeoplePort

PeoplePort sa skladá z niekoľkých nástrojov, ktoré pomáhajú klientom a spoločnosti Deloitte spravovať zadávanie údajov do systému mzdovej agendy, sledovať požiadavky a otázky zamestnancov a vytvárať dokumenty. Prostredníctvom bezpečného a ľahko dostupného pracovného priestoru umožňuje portál zdieľať dokumenty a zbierať informácie, čím pomáha znižovať množstvo e-mailov a telefonátov.

Bolo to užitočné?