Spracovanie mzdovej agendy | Deloitte Slovensko

Poznatky

Spracovanie mzdovej agendy

Výpočet miezd a vedenie mzdovej evidencie

Vysoká úroveň našich služieb pri vedení miezd a personálnej agendy je výsledkom využitia moderných technológií v kombinácii s dôrazom na efektívne nastavenie procesov, kontrolu a zdieľanie znalostí a skúseností veľkej skupiny odborníkov z rôznych oblastí. Maximálna dôveryhodnosť je pre nás kľúčová v každej časti celého procesu.

Služby dokážeme prispôsobiť potrebám malej spoločnosti či veľkého podniku. Pri spracovaní miezd to ale nekončí. Čím sa odlišujeme?

Komplexné riešenia
 • Už dávno nejde len o spracovanie miezd. Máme odborníkov na zdanenie, pričom sa detailne zaoberáme problematikou zákonníka práce, sociálneho a zdravotného poistenia a pokrývame aj mnohé ďalšie oblasti.
 • Skúsenosti aj z iných odborov (implementácia cafeterie, recruitment, odmeňovanie a pod.).
Technologický aspekt
 • Vyvinuli sme webový portál PeoplePort, ktorý predstavuje nástroj na efektívnu komunikáciu, zdieľanie dát a riešenia pre zamestnancov.
 • Náš systém využívame na maximum, a tak dokážeme vyhovieť náročným potrebám individuálneho reportingu.
 • Máme efektívne nástroje a skúsenosti, implementácia preto prebieha rýchlo a bez zbytočnej záťaže pre klienta.
 • Ako globálna spoločnosť ponúkame aj ďalšie komunikačné platformy.
Deloitte Network
 • Máme široké pole pôsobnosti. Mzdové služby poskytujeme vo všetkých krajinách strednej Európy.
 • Ručíme za to, že služby uskutočňuje vždy spoločnosť Deloitte, a nie zmluvný partner pre danú lokalitu.
 • Zaistíme jednu kontaktnú osobu pre celý región, čím sa  zjednoduší implementácia a zjednotí celý proces spracovania.
Individuálny a ľudský prístup
 • Klient pre nás nie je len položka na faktúre, ale budujeme si dlhodobý a partnerský vzťah.
 • Zaujíma nás, čím sa aktuálne zaoberáte. Snažíme sa pochopiť súvislosti a myslieť aj na vaše budúce potreby.

Aké služby v jednotlivých oblastiach vám vieme zaistiť?

Priebežná mzdová agenda
 • Výpočet miezd a vedenie mzdovej evidencie podľa platných zákonov a predpisov.
 • Výpočet priemerných zárobkov, náhrad za prekážky a pracovnú neschopnosť, evidencia čerpania dovoleniek.
 • Evidencia a výpočet zákonných a zmluvných zrážok (exekúcie, insolvencie, stravné a iné).
 • Príprava mzdových a štatistických reportov.
 • Príprava elektronických bankových súborov pre prevody miezd a odvodov (disponujeme riešením pre všetky banky pôsobiace na Slovensku).
 • Kompletná príprava podkladov a zastupovania spoločnosti pri kontrolách zo strany finančných úradov, správy sociálneho zabezpečenia, zdravotných poisťovní a úradov práce.
Homebanking
 • Spracovanie všetkých priamych prevodov a výplat miezd na účty zamestnancov a príslušných úradov za dohodnutých podmienok.
Ročná mzdová agenda
 • Ročné zúčtovanie miezd pre zamestnancov a vyhotovenie potvrdení o zdaniteľných príjmoch.
 • Spracovanie vyúčtovania dane z príjmu vyberanej zrážkou a vyúčtovanie dane z príjmu fyzických osôb zo závislej činnosti.
 • Vyhotovenie ročných evidenčných listov dôchodkového poistenia.
 • Výpočet povinného podielu zamestnávateľa za zamestnávanie občanov so zdravotným postihnutím (ŽŤP).
Administratívna agenda HR

Príprava pracovnoprávnych dokumentov na základe dodaných vzorov (pracovné zmluvy, dodatky, mzdové výmery, dohody o zrážkach, dohody o rozviazaní pracovného pomeru a iné).

Asistencia pri nástupe nového zamestnanca (vyplnenie vyhlásenia k dani), kompletizácia osobných dokumentov a dokladov k daniam a iné).

Správa agendy BOZP (monitorovanie termínov, objednávky školení a lekárskych prehliadok a iné).

Správa systému firemných benefitov (dohliadanie nad nárokmi, kalkulácia príspevkov a zrážok, súvisiaci reporting a iné).

Administratívna podpora pri náborovom procese (vedenie databázy uchádzačov, triedenie CV podľa kritérií, komunikácia s uchádzačmi a iné).

Bolo to užitočné?